สุเทพบอกสถานการณ์ไฟใต้คลี่คลาย

วันที่ 14 พ.ค. 2554 เวลา 16:33 น.
สุเทพ เผย ปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มคลี่คลายตามลำดับ  ชี้ปัญเกิดเพราะรัฐบาลทักษิณ หลังยกเลิกศอ.บต.

การสัมมนาพรรคประชาธิปัตย์ ในช่วงบ่ายวันนี้ มีการนำรัฐมนตรีของพรรคแต่ละกระทรวง ชี้แจงเกี่ยวกับผลงานของรัฐบาล เพื่อให้ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.นำไปใช้รณรงค์หาเสียงในช่วงการเลือกตั้ง โดยหยิบยกความสำเร็จของนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ โฉนดชุมชน ทั้งนี้ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รักษาการรองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง และเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความคลี่คลายลงตามลำดับ จนกระทั่งรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่มองเป็นปัญหากระจอก และยกเลิกกลไกการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ อย่างศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ทำให้ปัญหากลับมารุนแรง จนเมื่อรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มาบริหาร ได้มีการฟื้นการตั้ง ศอ.บต.มาดูแลการแก้ไขปัญหาให้เป็นเอกภาพ และใช้ปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาในการแก้ไขปัญหา ซึ่งยืนยันว่า สถานการณ์ภายใต้การบริหารงานของพรรคประชาธิปัตย์ทำให้ความรุนแรงลดลง