ชพน.ชู5นโยบายศก.หาเสียง

วันที่ 14 พ.ค. 2554 เวลา 15:17 น.
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน แถลงนโยบายเศรษฐกิจ 5 ด้านหาเสียง เร่งผลักดันค่าแรงขั้นต่ำเป็น 350 บาท ภายใน 3 ปี พร้อมจัดหาเงินทุน ให้ผู้ประกอบการ SMEs รายละล้าน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0%

นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกุล รมว.พลังงาน ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (ชพน.) พร้อมด้วยนายกรพจน์ อัศวินวิจิตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรค ร่วมกันแถลงนโยบายด้านเศรษฐกิจ ว่า ทางพรรคฯ จะผลักดันนโยบายเศรษฐกิจใน 5 ด้าน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ทั้งเกษตรกร และแรงงาน ซึ่งจะมีการผลักดันค่าแรงขั้นต่ำให้ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 350 บาท ภายในระยะเวลา 3 ปี รวมทั้งจัดหาเงินทุนให้ผู้ประกอบการ SMEs รายละ 1 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย 0 เปอร์เซ็นต์ 3 ปี เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเงินทุนในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเว้นการจัดเก็บภาษีบุคคลธรรมดาใน 5 ปีแรกของการทำงาน รวมทั้งจะผลักดันการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ ให้ทัดเทียมกับภาคเอกชน เพื่อไม่ให้บุคลากรที่มีคุณภาพต้องย้ายงานไปสู่ภาคเอกชนมากจนเกินไป

นอกจากนี้ ทางพรรคฯ จะมีการผลักดัน ส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ พร้อมเล็งเพิ่มมูลค่าตลาดการส่งออกให้มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10 ล้านล้านบาท รวมทั้งเปิดให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทำภาพยนตร์ เพื่อดึงนักเรียนเข้าสู่ประเทศเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ จะมีการจัดหาเงินทุนเพื่อการส่งออกให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการเสริมสภาพคล่อง หรือขยายธุรกิจ เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ อีกทั้งเตรียมขยายช่องทางระบบขนส่ง หรือลอจิสติกส์ ให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งการคมนาคมภายในประเทศ รวมไปถึงระบบโทรคมนาคม ให้มีความทัดเทียมกับนานาชาติ