สภาล่ม!ซ้ำซาก

วันที่ 21 เม.ย. 2554 เวลา 13:59 น.
สภาฯล่มรอบ 4 สังเวย กม.คุมม็อบส่งท้ายก่อนยุบสภาฯ หลังมีสส.อยู่ในห้องเพียง 231

ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีการพิจารณาร่างพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ...วาระ 2-3 ต่อจากเมื่อวันที่ 20 เม.ย. ทั้งนี้ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวมีสาระสำคัญ คือ การกำหนดให้การจัดการชุมนุมต้องแจ้งต่อหัวหน้าสถานีตำรวจในท้องที่ที่จะจัดชุมนุมไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมงก่อนเริ่มชุมนุม โดยผู้ขอให้มีการชุมนุมต้องอยู่ร่วมการชุมนุมตลอดเวลาต้องดูแลให้เกิดความเรียบร้อย ปราศจากอาวุธ และต้องยกเลิกการชุมนุมตามที่ได้แจ้งเอาไว้ หากการชุมนุมขัดต่อกฎหมายตำรวจสามารถยื่นคำขอต่อศาลเพื่อมีคำสั่งห้ามการชุมนุมได้ทันที

นอกจากนี้ ที่ประชุมสภาฯมีสส.ให้ความสนใจในการอภิปรายเป็นจำนวนมาก อาทิ มาตรา 19 ที่กำหนดให้ผู้จัดการชุมนุมจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจภายใน 24 ชั่วโมงหากจะดำเนินการชุมนุมต่อไป มาตรา 20 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องผ่านการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการควบคุมสถานการณ์และใช้เครื่องมือควบคุมได้ตามที่รัฐมนตรีกำหนด ขณะที่ มาตรา 22 ที่ประชุมสภาฯมีการแก้ไขโดยกำหนดให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเท่านั้นที่มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานรับผิดชอบดูแลการชุมนุม

ต่อมาเวลา 13.38 น.ภายหลังจากการพิจารณาเรียงรายมาตราในวาระ 2 เสร็จสิ้นทั้ง 39 มาตรา นายสามารถแก้วมีชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานที่ประชุมได้กดปุ่มเรียกสส.มาลงมติในวาระ 3 ทั้งนี้การกดปุ่มเรียกสส.นายสามรถได้ใช้เวลานานกว่า 10 นาทีระหว่างนั้นสส.จากฝ่ายค้านและรัฐบาลเรียกร้องต่อนายสามารถขอให้รอสส.ก่อนเพราะอยู่ในระหว่างการเดินทางเข้าห้องประชุมสภาฯภายหลังจากการประชุมคณะกรรมาธิการ ซึ่งนายสามารถได้กดปุ่มรออีกพักใหญ่ก่อนที่จะสั่งให้นับองค์ประชุมปรากฎว่ามีสส.อยู่เพียง 231 ไม่ครบองค์ประชุม 237 คนจากสส.ทั้งหมด 474 คนและนายสามารถสั่งปิดประชุมทันทีโดยองค์ประชุมล่มครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 4สำหรับสมัยประชุมสามัญทั่วไป