จรวยพรเชื่ออนาคต"ก.พ.ค."เกิดตามส่วนราชการ

วันที่ 15 เม.ย. 2554 เวลา 13:04 น.
คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรม เชื่ออนาคตองค์กรกลาง จะมี "ก.พ.ค."เป็นของตัวเอง เพื่อพิทักษ์สิทธิ์ให้ข้าราชการถูกกลั่นแกล้ง

นางจรวยพร ธรณินทร์ โฆษกคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรม (ก.พ.ค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้จะมีหน่วยงานก.พ.ค. เกิดขึ้นในองค์กรกลางอื่นๆ อาทิ กรุงเทพมหานคร และองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ที่จะพยายามมีก.พ.ค.เป็นของตัวเอง สำหรับสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นเพียงหน่วยงานนำร่องที่มี ก.พ.ค.เกิดขึ้นก่อน โดยขณะนี้ทางกทม.ได้มีการเข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อไปตั้งก.พ.ค.ของกทม.เองแล้ว

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าก.พ.ค.จะเกิดขึ้นในองค์กรกลางอื่นๆอย่างแน่นอน  เพื่อให้ข้าราชการที่ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งสามารถไปฟ้องศาลได้