กก.จริยธรรมวุฒิมอบรางวัล3ส.ว.

  • วันที่ 11 เม.ย. 2554 เวลา 16:25 น.

กก.จริยธรรม วุฒิ มอบรางวัล 3 ส.ว. สิริวัฒน์-เจริญ-พล.ร.อ.สุรศักดิ์ 3 ปี ลาประชุมน้อยสุด เผย รายชื่อส.ว. ลาประชุมน้อย-มาก 

ที่รัฐสภา นายสมชาติ พรรณพัฒน์ ส.ว.นครปฐม ในฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรม วุฒิสภา แถลงว่า จากการพิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลสถิติการลาประชุมวุฒิสภา ของส.ว.ทั้ง 150 คน ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2551 -18 กุมภาพันธ์ 2554 ปรากฏว่ามีส.ว.ที่มีสถิติการลาประชุมวุฒิสภาน้อยที่สุด สมควรเป็นผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในด้านการเข้าประชุมวุฒิสภา จำนวน 3 คน คือ 1.นายสิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ ส.ว.นครศรีธรรมราช ซึ่งลาประชุมเพียง 1 ครั้ง 2.นายเจริญ ภักดีวานิช ส.ว.พัทลุง ลาประชุม 2 ครั้ง และ 3.พล.ร.อ.สุรศักดิ์ ศรีอรุณ ส.ว.สรรหา ภาควิชาชีพ ลาประชุม 2 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการฯ จะจัดให้มีพิธีรับมอบรางวัลต่อไป เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติส.ว. ที่อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิกวุฒิสภา ให้ยึดถือเป็นแนวทางในการทำงาน

นายสมชาติ กล่าวอีกว่า นอกจากการพิจาณาด้านการเข้าประชุมแล้ว คณะกรรมการฯยังได้กำหนดให้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ส.ว.ที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้านต่าง ๆ อีก  3 ด้าน คือ ด้านกลั่นกรองกฎหมาย ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และด้านกรรมาธิการ ซึ่งคณะกรรมการยังพิจารณาไม่เสร็จ ประกอบกับคณะกรรมการฯชุดนี้ใกล้หมดวาระแล้ว จึงคิดว่าคณะกรรมการฯ ชุดใหม่จะมาสานงานต่อไป และยินดีที่จะเปิดเผยข้อมูลสถิติทุกอย่างของส.ว.เพื่อให้สังคมตรวจสอบการทำงานของส.ว.ได้

ด้านพล.ต.ท.พิชัย สุนทรสัจบูลย์ ส.ว.อุดรธานี กรรมการจริยธรรม กล่าวยอมรับว่า ประชาชนมองภาพส.ว.ในทางลบ เพราะที่ผ่านมามีสื่อมวลชนวิจารณ์ถึงพฤติกรรมของส.ว.ที่ไม่ค่อยเข้าประชุม ไม่อภิปราย ไม่ตั้งกระทู้ถาม และยังเดินทางโดยเครื่องบินเช้าไปเย็นกลับอีก แต่การมอบรางวัลครั้งนี้ถือเป็นการสนับสนุนคนทำความดี และสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือต้องรณรงค์ให้ประชาชนเลือกส.ส.และส.ว.ที่มีคุณภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสถิติส.ว.ทั้ง 150 คน ที่ลาประชุมตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2551 – วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 จากคณะกรรมการฯ พบว่า นอกจากทั้ง 3 คนที่ได้รับรางวัลแล้ว ยังมีส.ว.ในกลุ่มที่ลาประชุมไม่เกิน 5 ครั้งในรอบ 3 ปี ได้แก่ นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ว.สรรหา นายตวง อันทะไชย ส.ว.สรรหา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ส.ว.สรรหา พล.ต.ต.องอาจ สุวรรณสิงห์ ส.ว.เลย ลา 3 ครั้ง นายวรินทร์ เทียมจรัส ส.ว.สรรหา นายวิเชียร คันฉ่อง ส.ว.ตรัง น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ส.ว.เพชรบุรี นายสุวิศว์ เมฆเสรีกุล ส.ว.สมุทรสาคร ลา 4 ครั้ง นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว.สรรหา ลา 5 ครั้ง

ส่วนกลุ่มที่ลาประชุมมากกว่า 25 ครั้ง แต่ไม่เกิน 30 ครั้ง ได้แก่ นางกอบกุล พันธ์เจริญวรกุล ส.ว.สรรหา นางนฤมล ศิริวัฒน์ ส.ว.อุตรดิตถ์ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ พล.ต.อ.อำนวย เพชรศิริ ส.ว.สรรหา ลา 26 ครั้ง นายธนู กุลชล ส.ว.สรรหา พล.ต.ท.มาโนช ไกรวงศ์ ส.ว.สุราษฎร์ธานี นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร ส.ว.สิงห์บุรี นายโสภณ ศรีมาเหล็ก ส.ว.น่าน ลา 27 ครั้ง นายจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง ส.ว.สระบุรี นายพิเชต สุนทรพิพิธ ส.ว.สรรหา ลา 28 ครั้ง นายต่วน อับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมารียอ ส.ว.ยะลา นายรุสดี บินหะยีสะมะแอ ส.ว.สรรหา ลา 29 ครั้ง นางจิรวรรณ จงสุทธนามณี วัฒนศิริธร ส.ว.เชียงราย นายสุริยา ปัจจอว์ ส.ว.สตูล ลา 30 ครั้ง

สำหรับกลุ่มที่ลามากกว่า 30 ครั้ง ได้แก่ นายกฤช อาทิตย์แก้ว ส.ว.กำแพงเพชร นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง ส.ว.อุทัยธานี นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล ส.ว.กาฬสินธุ์ ลา 31 ครั้ง นายโชติรัส ชวนิชย์ ส.ว.สรรหา ลา 32 ครั้ง นายพรชัย สุนทรพันธุ์ ส.ว.สรรหา นายพินิจ กุลละวณิชย์ ส.ว.สรรหา นายมูหามะรอสดี บอตอ ส.ว.นราธิวาส ลา 34 ครั้ง นายอิทธิพล เรืองวรบูรณ์ ส.ว.สรรหา ลา 43 ครั้ง

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ส.ว.ชลบุรี ลา 44 ครั้ง นายแวดือราแม มะมิงจิ ส.ว.สรรหา ลา 45 ครั้ง นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย ส.ว.ภูเก็ต ลา 47 ครั้ง นายธันว์ ออสุวรรณ ส.ว.ประจวบคีรีขันธ์ ลา 61 ครั้ง


 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ