รัฐเร่งตรวจสอบความเสียหายน้ำท่วมก่อนจ่ายชดเชย

  • วันที่ 06 เม.ย. 2554 เวลา 20:18 น.

สาทิตย์ประชุมผู้ว่าฯ10จังหวัดใต้ ชี้แจงเกณฑ์จ่าย 5,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมเร่งตรวจสอบความเสียหายก่อนจ่ายเงิน

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (คชอ.) ประชุมทางไกลร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด 10 จังหวัดภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม เพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ ชี้แจงหลักเกณฑ์ และรายละเอียดในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 5,000 บาท จำนวน 579,062 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 2,895 ล้านบาท

สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่มีครัวเรือนอยู่อาศัย ประสบภัย กรณีใดกรณีหนึ่ง ใน 1 กรณี ได้แก่ 1.น้ำท่วมถึงบ้านพักอาศัยโดยฉับพลัน ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 2.บ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน และ 3.บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม อย่างไรก็ตามทั้ง 3 กรณีต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติเท่านั้น

ทั้งนี้ลักษณะของครัวเรือนที่อยู่อาศัยนั้น ต้องเป็นบ้านพักอาศัยที่มีทะเบียนบ้าน บ้านเช่า ผู้เช่า เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือ ในกรณีบ้านพักอาศัย หรือ บ้านเช่ามีหลายชั้น ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเฉพาะชั้นที่น้ำท่วมถึงเท่านั้น โดยในส่วนของบ้านเช่า หรือ ไม่มีทะเบียนบ้าน ต้องได้รับการรับรองจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่นร่วมกับผู้นำชุมชนตรวจสอบข้อเท็จจริง และ ลงนามรับรองความเป็นผู้ประสบภัย อย่างน้อย 2 ใน 3

ขณะที่การตรวจสอบครัวเรือนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามหลักวิทยาศาสตร์และตามหลักความเป็นจริง โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ที่ได้ทำการถ่ายภาพไว้ โดยให้มีการทำรายละเอียดของพื้นที่ๆ ประสบภัยไว้ก่อนเป็นการล่วงหน้า โดยมี นายธีรภัทร สันติเมทนีดล รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการตรวจสอบ

คชอ.ได้แต่งตั้ง คณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ประสบภัย จำนวน 6 คณะ ได้แก่ 1.พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี 2. จ.นครศรีธรรมราช 3.จ.พัทลุง 4.จ.กระบี่ 5.จ. ตรัง และ6.พื้นที่จังหวัดอื่นๆ ได้แก่ ชุมพร สงขลา สตูล และ นราธิวาส โดยคณะกรรมการทั้งหมดจะลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายในวันที่ 7 เม.ย.

อนึ่ง คชอ.จะเร่งจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบอุทักภัยปี 53 ให้เสร็จก่อนวันที่ 10 เม.ย. เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อน กับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี 2554 ซึ่งถ้าจังหวัดใดตรวจสอบความเสียหายเสร็จก็สามารถอนุมัติ จ่ายเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทได้ทันที

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ