กมม.เสนอกกต.ลดวงเงินหาเสียง

วันที่ 23 มี.ค. 2554 เวลา 14:19 น.
พรรคการเมืองใหม่ ยื่นหนังสื่อกกต. จี้เข้มงวดทุจริตเลือกตั้ง อ้างเพื่อความเที่ยงธรรม เสนอลดวงเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร ส.ส. ให้เหลือคนละไม่เกิน 3 แสนบาท  นายสมศักดิ์ โกศัยสุข หัวหน้าพรรคการเมืองใหม่ ได้เข้ายื่นหนังสือถึงประธาน กกต. เพื่อขอให้พิจารณาดำเนินการที่เข้มงวดให้เกิดความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง และลดวงเงินค่าใช้จ่ายที่พรรคการเมืองส่งผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ส.ส. เนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤติศรัทธาทางการเมืองอย่างรุนแรง และในความรู้สึกของประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ สรุปว่าสถาบันที่ประชาชนรังเกียจ และเบื่อหน่ายที่สุดถือนักการเมืองและพรรคการเมือง ต่างเชื่อกันว่า เต็มไปด้วยความทุจริตและคอร์รัปชั่น เริ่มตั้งแต่การเข้าสู่อำนาจ โดยผ่านการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใส ซื้อเสียง เพื่อเข้าสู่อำนาจนิติบัญญัติ และอำนาจบริหาร และแสวงหาผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้อง

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ที่ กกต.บางคนพูดผ่านสื่อฯว่าการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นจะมีการซื้อเสียงกันมาก รวมทั้งสื่อฯได้ตีพิมพ์ว่าจะมีการใช้เงินคนละประมาณ 60 ล้านบาท เมื่อ กกต.ทราบอย่างนี้แล้ว ควรจะมีมาตรการและกติกาควบคุมการเลือกตั้ง ให้เกิดความสุจริตเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง จึงเห็นว่าควรลดวงเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร ส.ส.จากคนละ 1.5 ล้านบาท ให้เหลือคนละไม่เกิน 3 แสนบาท รวมทั้งควรกำหนดมาตรการเข้มงวดจริงจังกับผู้สมัครที่มีพฤติกรรมซื้อเสียงอย่างเด็ดขาด หรือพรรคที่ส่อไปในทางที่ไม่สุจริต โดยการแจกใบแดงมากกว่าใบเหลือง

อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคการเมืองใหม่มีความพร้อมในการลงสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชน ซึ่งทางพรรคจะส่งผู้สมัครในพื้นที่เขตเมือง และ กทม.แต่ทั้งนี้จะมีการสอบถามประชาชนในพื้นที่ถึงความเหมาะสมในการที่จะส่งใครลงสมัคร การลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ทางพรรคไม่ได้มีการวางตัวหรือหวังว่าจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี อย่างที่หลายๆ พรรคเปิดตัวกันแล้ว และไม่กลัววลกับบุคคลที่พรรคต่างๆ ได้เปิดว่าจะมาชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พรรคกังวลเพียงเรื่องเดียวคือเรื่องของการใช้เงินมาซื้อสิทธิขายเสียง เพราะสาธารณะชนต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น ประชาชนต้องการสร้างการเมืองแบบใหม่

“พรรคไม่ได้เน้นในเรื่องของคนรูปหล่อหน้าตาดี แต่พรรคต้องการในเรื่องคนที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และต้องไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง แต่เชื่อว่าหารพรรคการเมืองใหม่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามา เราก็ไม่น้อยหน้าพรรคใด”นายสมศักดิ์  กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า นายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จะลงสมัคร ส.ส.ครั้งนี้ในนามของพรรคการเมืองใหม่ เพื่อสู้กับพรรคอื่นๆ หรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า ขณะนี้นายสนธิยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรค และอนาคตจะมาสมัครเป็นสมาชิกหรือไม่ก็ไม่ทราบ รวมทั้งแกนนำพันธมิตรคนอื่นๆ ด้วยก็ไม่ทราบเช่นกัน อย่างไรก็ตามนายสมศักดิ์ไม่ได้ระบุว่าพรรคจะชูใครเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อหาเสียงแข่งขันกับพรรคการเมืองอื่นๆ เพราะมั่นใจนโยบายของพรรคว่าไม่น้อยหน้าพรรคอื่นๆ