นายกฯโยนปกครองดับไฟใต้

วันที่ 08 มี.ค. 2554 เวลา 20:09 น.
นายกฯโยนปกครองแก้ปัญหาชายแดนใต้กำชับต้องเข้มงวดกว่าเดิม

นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ที่มีความรุนแรง ว่า มีการหารือกับทุกฝ่ายแล้ว ขณะนี้จะให้ฝ่ายปกครองดูแลรับผิดชอบเป็นหลัก

ทั้งนี้ ได้กำชับว่าการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการต่างๆจะต้องทำได้ดีกว่านี้ เนื่องจากหลายเหตุการณ์เป็นในลักษณะของการตอบโต้กัน เช่น หากมีการปิดล้อมตรวจค้นก็จะมีการตอบโต้กลับมา สังเกตได้ว่า มีการทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนด้วยกันเอง เช่น กรณีเหตุที่เกิดกับพระสงฆ์ก็อ้างว่าเป็นการตอบโต้กับกรณีที่มีการยิงโต๊ะอีหม่ามก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแฟลตตำรวจนั้น ได้ย้ำไปแล้วว่าระบบการตรวจสอบต้องมีความชัดเจนและเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ทางฝ่ายปกครองจะเป็นผู้จัดระบบในการกำหนดเจ้าหน้าที่ ส่วนเรื่องความเป็นเอกภาพของหน่วยงานต่างๆ ทั้งทหาร ตำรวจ หรือฝ่ายปกครอง มีความเข้าใจนโยบายเป็นอย่างดี แต่แนวทางปฏิบัติบางครั้งต้องยอมรับว่าไม่เป็นไปตามที่ตกลง เช่น กรณีพระสงฆ์ก็ไม่เป็นไปตามที่ตกลงไว้