สว.จวกนัการเมืองรุกป่าต้นน้ำ

วันที่ 07 มี.ค. 2554 เวลา 13:09 น.
สว.สงขลา จวกนักการเมืองนายทุนรุกป่าต้นน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำ 3 จังหวัด แจ้งกรมอุทยานจัดการด่วน 

การประชุมวุฒิสภา โดยมีนายประสพสุข  บุญเดช ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมประธานได้เปิดโอกาสให้สมาชิกหารือ โดยนายประเสริฐ ชิตพงศ์ ส.ว.สงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่ลุ่มแม่น้ำสงขลาและพื้นที่ป่าต้นน้ำบนเทือกเขาสันการาคีรี และเทือกเขาบรรทัด ได้ถูกบุกรุกพื้นที่ทำลายป่าเพื่อทำสวนยาง ทำให้ป่าต้นน้ำถูกทำลาย ส่งผลให้ทะเลสาบสงขลาตื้นเขิน ไม้เว้นแม้แต่พื้นที่ชุมน้ำที่อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และในจ.นครศรีธรรม โดยพื้นที่ที่ถูกบุกรุกถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลุกปาล์มน้ำมันของผู้มีอิทธพลในท้องถิ่น ,นักการเมืองทั้งนักการเมืองท้องถิ่นและนักการเมืองระดับชาติ การกระทำดังกล่าวได้เกิดปัญหาต่อการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติจึงขอแจ้งไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดินและจ.สงขลา ,จ.พัทลุง และจ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้ดูแลพื้นที่ต้นน้ำซึ่งได้ดำรงอยู่อย่างสมบรูณ์