กิจที่เหลืออยู่

วันที่ 07 มี.ค. 2554 เวลา 07:22 น.
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ผ่านพ้นไปแล้ว เท่ากับเป็นการเหตุที่เกี่ยวเนื่องทางโลกของหลวงตามหาบัว

โดย...ณ กาฬ เลาหะวิไลย

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ผ่านพ้นไปแล้ว เท่ากับเป็นการเหตุที่เกี่ยวเนื่องทางโลกของหลวงตามหาบัว

หลวงตามหาบัว ท่านพ้นทุกอย่าง ไม่เกิด ไม่ตายอีก

สิ่งที่เหลือในแง่ธรรมคือคำสั่งสอนของหลวงตาที่มีมากมายมหาศาล เป็นธรรมทั้งแกงหม้อเล็ก เพื่อการหลุดพ้นหรือโลกุตรธรรม รวมไปถึงแกงหม้อใหญ่ ธรรมสำหรับคนที่ยังเกี่ยวเนื่องกับทางโลก หรือโลกียธรรม

ส่วนแง่การสงเคราะห์โลก ที่ยังคงอยู่คือโครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ที่มักจะเรียกผิด เป็นโครงการผ้าป่าช่วยชาติฯ กันบ่อยๆ

โครงการนี้ ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ยอดทองคำบริจาคที่มีอยู่ถึง 12 ตัน มูลค่านับหมื่นล้านบาท และจะมีสมทบจากยอดบริจาคในช่วงงานพิธีประชุมเพลิงของท่านเท่านั้น

แต่สิ่งที่เป็นหัวใจก็คือหลวงตามหาบัว นำคนไทยรวมหัวใจปกป้องคลังหลวง หรือบัญชีฝ่ายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทยเอาไว้ต่างหาก

เงินคลังหลวงก้อนนี้ ถือเป็นหัวใจของชาติ เป็นเงินทุนก้อนสุดท้ายสำหรับการกู้บ้านกู้เมือง

รากเหง้าของเงินคลังหลวง หากสืบสาวแล้วจะนับเนื่องมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นเงินที่อยู่ในพระคลังมหาสมบัติมาก่อน หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง สืบทอดเรื่อยมาจนถึงเป็นบัญชีฝ่ายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย

เงินคลังหลวง จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งการรวมหัวใจนับตั้งแต่จากสถาบันสูงสุดคือสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันศาสนา และประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่บริจาคทรัพย์เก็บเข้าไว้

ทว่า เงินคลังหลวงเหมือนของหวานที่บรรดาผู้มีอำนาจทางการเมืองจ้องจะฮุบอยู่ตลอดเวลา นับตั้งแต่อดีตมาแล้ว โดยได้มีการปกป้องกันอย่างต่อเนื่อง จนครั้งหลังสุดที่หลวงตามหาบัว จัดทำโครงการช่วยชาติฯ ก็มีวัตถุประสงค์ในการปกป้องคลังหลวงเอาไว้นั่นเอง

เพราะหากเจาะช่องนำเงินคลังหลวงออกไปได้ รับรองว่า ทุนก้อนสุดท้ายของประเทศก็จะถึงขั้นหมดสิ้น

ลองดูตัวอย่างในปัจจุบันก็ได้ ที่นำเอาเงินภาษี เอาสารพัดเงินเข้ามาตรึงราคาน้ำ ไฟ รถเมล์ น้ำมัน มันมันปาล์ม ฯลฯ เพื่อหวังคะแนนนิยม โดยไม่ได้คำนึงถึงเรื่องใดๆ และหากนำเงินคลังหลวงออกมาได้ รับประกัน เป็นผันไปหมดสิ้นชนิดที่ไม่ต้องสงสัย

นี่แหละคือสิ่งที่หลวงตามหาบัวนำพาไว้ในการปกป้องคลังหลวง

สิ้นหลวงตาแล้ว ภาระทั้งหมดก็ต้องถามไปยังคนไทยทุกคน

จะรักษาสืบทอดเจตนาในการปกป้องคลังหลวงสืบไปหรือไม่