เว็บสภาเตือนสมาชิกระวังถูกดักฟังฮัลโหล

  • วันที่ 04 มี.ค. 2554 เวลา 13:50 น.

เว็บไซต์สภาฯเตือนสมาชิกระวังถูกดักฟังโทรศัพท์อย่าคุยความลับสุดยอด เปรียบสถานะไม่ต่างจากดารา

กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำนักสารสนเทศ สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ได้ออกประกาศเตือนส.ส.เรื่องการถูกดักฟังทางโทรศัพทือถือ ทางเว็บไซต์ของรัฐสภาที่ http://www.parliament.go.th โดยระบุว่าปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ประเภท Spy phone ที่สามารถติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือ โดยโปรแกรมดังกล่าวมีความสามารถในการดักรับข้อความเอสเอ็มเอสของเครื่องเป้าหมาย ในการรับเข้าและส่งออกเอสเอ็มเอส ,การดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ในระหว่างการใช้งาน ,การสั่งปิดและเปิดโทรศัพท์เป้าหมายเพื่อดักฟังการสนทนา , การติดตามเครื่องเป้าหมายโดยสัญญาณจีพีเอส ระบุตำแหน่งโดยเชื่อมต่อกับกูเกิ้ลแมพ และการควบคุมเครื่องเป้าหมายในการตรวจเช็กเบอร์ในบัญชีผู้ติดต่อ (contact list)

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบเครื่องที่ถูกดักฟังโดยสังเกตจากการใช้งานเอสเอ็มเอสว่าปริมาณการใช้มากกว่าปกติหรือไม่ มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการส่งเอสเอ็มเอสเพิ่มขึ้นไปกว่าเดิมมากน้อยเท่าไร ผู้ใช้โทรศัพท์ควรตรวจสอบจากผู้ให้บริการ กรณีอาจจะใช้ไม่ได้ผลถ้าผู้ใช้เหมาจ่ายในการส่งเอสเอ็มเอตามโปรโมชั่นของผู้ให้บริการ ,หมั่นสังเกตเสียงที่แทรกเข้ามาในโทรศัพท์อยู่บ่อยๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดปกติกับการใช้งานประจำ อาจเป็นไปได้ที่โทรศัพท์ถูกดักฟัง ทั้งนี้ผู้ใช้เครื่องต้องเปิดสายเรียกซ้อน Function call waiting ให้ทำการ Active ไว้

สำหรับการป้องกันทำได้โดยไม่ให้ผู้อื่นที่ไม่รู้จัก หรือไม่ไว้ใจมายืมใช้โทรศัพท์ เพราะอาจทำการเช็ค อีมี่ของเครื่อง ซึ่งเป็นหมายเลข 15 หลัก การเช็คเครื่องสามารถทำได้อย่างง่ายๆ โดยใช้รหัส *#06# หมายเลขเครื่องจะปรากฎบนหน้าจอ จากนั้นผู้ไม่ประสงค์ดีแอบติดตั้งโปรแกรม Spy Phone ได้ไม่ยาก ถ้าผู้ใช้โทรศัพท์เป็นบุคคลที่มีหน้ามีตาในสังคมเป็นดาราเป็นนักการเมือง ย่อมง่ายต่อเป็นเหยื่อในการแอบดักฟังทางโทรศัพท์โดยง่าย นอกจากนี้ไม่ควรพูดสิ่งที่เป็นความลับสุดยอดทางโทรศัพท์ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์แบบใช้สายหรือไร้สาย เพราะสามารถถูกดักฟังด้วยการแท๊บสายโทรศัพท์ หรือดักฟังสัญญาณแบบไร้สายโดยการ Spy Phone ได้เคยมีตัวอย่างของการแอบดักฟังในการพุดคุยกัน แนะนำมาเผยแพร่สู่สาธารณะ ,เก็บโทรศัพท์มือถือในวาระการประชุมที่มีความสำคัญในห้องประชุมที่มีวาระในการประชุมสำคัญ เป็นความลับ อาจต้องมีมาตรการในการเก็บโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เพราะถึงแม้ไม่มีการเปิดเครื่อง Spy Phone ก็สามารถสั่งเปิดระบบการแอบดักฟังได้จากเครื่องควบคุมไปยังโทรศัพท์เครื่องเป้าหมาย

ตัดสัญญาณในการใช้โทรศัพท์ เพื่อความปลอดภัยในการถูกดักฟัง ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ถูกควบคุมโดยการตัดสัญญาณโทรศัพท์ด้วยเครื่องตัดสัญญาณ โทรศัพท์ไม่สามารถโทรเข้าหรือโทรออกได้อาจใช้อุปกรณ์ประเภท Voice Scramble ทำการเปลี่ยนเสียงโทรศัพท์ต้นทาง และเข้ารหัสในการจัดส่งข้อความเสียงไปยังเครื่องปลายทาง วิธีการนี้เครื่องต้นทางกับเครื่องปลายทางต้องมีเครื่องส่งรหัส และถอดรหัส ทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูง ไดเวิร์ดเลขหมายโทรศัพท์ในการถูกดักฟังและถูกติดตามโดยการโอนสายเพื่อหลอกเซลไซล์ของภาครับ กรณีจะต้องไม่ใช้เบอร์ในเครือข่ายเดียวกัน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ