ว.2(ไม่)เปลี่ยน

วันที่ 03 มี.ค. 2554 เวลา 07:24 น.
ตูม... มิใช่ประเทศมหาอำนาจเปิดฉากถล่ม กัดดาฟี แต่เสียงนี้ดังจากวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

เสาร์ที่ 5 มี.ค.นี้ จะเป็นวันประวัติศาสตร์ เพราะเป็นวันพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

งานงวดเข้ามาทุกขณะ

หลายเรื่องหลายราวอาจจะหลงหูหลงตา หลายเรื่องอาจไม่รอบคอบ

จึงมีเสียงเตือนจากพ่อแม่ครูอาจารย์ ภาษาโจ๋แบบโลกๆ ก็เรียกว่า เม้ง ภาษาธรรมเรียกว่า เสียงธรรมจากครูบาอาจารย์เตือนสติ

เสียงนั้นดังมาจาก พระอาจารย์แบน ธนากโร เจ้าอาวาสวัดดอยธรรมเจดีย์

วานนี้ ท่านชี้เปรี้ยงๆๆ ว่าอะไรไม่เหมาะไม่ควร เอาพอเป็นกษัย ก็อาทิ...ไฉนให้ทหารแบกโลงขึ้นเมรุ ทำไมไม่เป็นพระภิกษุ เพราะความบริสุทธิ์ของศีลต่างกัน ฯลฯ

หุๆ ชุดใหญ่มียาวกว่านี้อีก แต่อ่ะนะ พระอาจารย์อินทร์ถวาย และพระอาจารย์นพดล ว.2 เปลี่ยน

แต่แว่วว่า ว.2 ไม่เปลี่ยนอ่ะ