มาร์คฟุ้งบริหารประเทศทำศก.โต

วันที่ 26 ก.พ. 2554 เวลา 11:04 น.
นายกรัฐมนตรี ระบุ รัฐบริหารประเทศราบรื่น ทำจีดีพีเติบโตต่อเนื่อง

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการบรรยายเรื่องการเมืองของการบริหารเศรษฐกิจไทย ที่สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศช่วงวิกฤต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ ซึ่งเศรษฐกิจถือว่าอยู่ในช่วงตกต่ำไม่เฉพาะประเทศไทยแต่เป็นเหมือนกันทั่วโลก ทั้งนี้ รัฐบาลทำนโยบายต่างๆ เข้ามาบริหาร เช่น กู้งบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบสาธารณะ เข้ามาบริหารจัดการ ซึ่งสามารถช่วยเหลือประเทศในเบื้องต้น และส่งผลกระทบให้จีดีพีสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง