โพลหนุนซักฟอก"สุเทพ-อภิสิทธิ์-กษิต"

วันที่ 26 ก.พ. 2554 เวลา 10:35 น.
เอแบคโพล เผยประชาชน หนุนอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ประเด็น เศรษฐกิจและปากท้องประชาชน "สุเทพ-อภิสิทธิ์-กษิต" ควรถูกซักฟอกที่มากสุด

 

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือ เอแบคโพล สำรวจความคิดเห็นคนกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กรณีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พบว่า ร้อยละ 65.9 เห็นว่าฝ่ายค้านควรยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ด้วยเหตุผลที่ต้องการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล  ร้อยละ 34.1 เห็นว่า ประเทศวุ่นวาย ไม่อยากให้มีการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพื่อตัดทอนเวลาการทำงานของรัฐบาล
       
ขณะที่เรื่องที่ต้องการให้อภิปรายมากที่สุดคือ เรื่องเศรษฐกิจและปากท้องประชาชน ถึงร้อยละ 84.2 ส่วนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นในโครงการต่าง ร้อยละ 72.6 และเรื่องความมั่นคง ร้อยละ 71.6
       
ส่วนรัฐมนตรีที่ควรถูกอภิปรายมากที่สุด ร้อยละ 78.2 ควรเป็นนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง รองลงมาคือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ร้อยละ 71.1 และนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร้อยละ 51.3 และร้อยละ 43.4 นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
       
ทั้งนี้ แม้ผลการสำรวจจะสนับสนุนให้ฝ่ายค้านเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล แต่ประชาชนร้อยละ 54.1 ไม่เชื่อมั่นว่าฝ่ายค้านจะอภิปรายตรวจสอบรัฐบาลได้ และร้อยละ 72.6 เชื่อว่า รัฐบาลไม่สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้