บัวแก้วเตือนเลี่ยงไปลิเบีย

วันที่ 22 ก.พ. 2554 เวลา 21:32 น.
บัวแก้วเตือนลิเบียอันตราย เลี่ยงเดินทางไปก่อนจนกว่าสถาการณ์จะสงบ

กระทรวงการต่างประเทศได้ออกประกาศเตือนผู้จะเดินทางไปสาธารณสังคมนิยม ประชาชนอาหรับลิเบีย ระบุว่า โดยที่สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศลิเบียได้เพิ่มระดับความรุนแรงและเกิด เหตุการณ์ปะทะกันอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่นั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอแจ้งเตือนผู้ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศลิเบียให้ หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการเดินทางออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน