มติสภาฯ265ต่อ61รับร่างงบกลางปี54

วันที่ 16 ก.พ. 2554 เวลา 23:47 น.
สภาฯ รับหลักการร่างพ.ร.บ.งบกลางปีด้วยมติ 265 ต่อ 61 เสียง นัดประชุมกรรมาธิการนัดแรก 17 ก.พ.

เมื่อเวลา 23.40 น. วันที่ 16 ก.พ. ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเสียงข้างมาก 265 ต่อ 61 งดออกเสียง 93 ไม่ลงคะแนนเสียง 2 เสียง รับหลักการในวาระที่ 1 ของร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2554 หลังจากใช้เวลาการอภิปรายนานกว่า 13 ชั่วโมง

ทั้งนี่ที่ประชุมสภาฯได้ตั้งคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ จำนวน 45 คน โดยแบ่งสัดส่วนกมธ.คณะรัฐมนตรี 10 คน พรรคเพื่อไทย 14 คน พรรคประชาธิปัตย์ 13 คน พรรคภูมิใจไทย 2 คน พรรคเพื่อแผ่นดิน 2 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 2 คน พรรครวมชาติพัฒนา พรรคกิจสังคมรวมกัน 1 คน พรรคประชาราชและพรรคมาตุภูมิรวมกัน 1 คน โดยกำหนดแปรญัตติภายใน 7 วันตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ทั้งนี้กมธ.ได้นัดประชุมครั้งแรกในวันที่ 17 ก.พ.เวลา 13.00น.