120สส.จี้ระงับแผนพัฒนาพื้นที่พระวิหาร

  • วันที่ 16 ก.พ. 2554 เวลา 13:29 น.

120ส.ส.ปชป.+พรรคร่วมฯ เสนอ ชัย ร้องยูเนสโกระงับแผนพัฒนาพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก หวั่น ไทยรบกัมพูชาบานปลาย

คณะสส.พรรคประชาธิปัตย์และพรรคร่วมรัฐบาลจำนวน 120 คน นำโดยนายอรรถพร พลบุตร สส.สัดส่วน นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ สส.กทม. นายประมวล เอมเปีย สส.ชลบุรี พร้อมด้วยประชาชนอีกจำนวนหนึ่งได้ยื่นหนังสือและหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายถึงนายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านทางพ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย รองประธานสภาฯ เพื่อส่งเรื่องให้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(ยูเนสโก)ระงับการขึ้นทะเบียนพระวิหารเป็นมรดกโลก และแผนพัฒนาพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร

นายอรรถพร กล่าวว่า ขอคัดค้านการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก เนื่องจากพื้นที่บริเวณโดยรอบยังเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา และเป็นหนึ่งในสาเหตุของการปะทะกันระหว่างทหารของสองชาติระหว่างวันที่ 4-7 ก.พ.ที่ผ่านมาจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ นอกจากนี้ยังปรากฏหลักฐานและภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่ากัมพูชาได้พระวิหารเป็นฐานปฎิบัติการทางทหารซึ่งขัดต่อหลักการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และยังทำให้พระวิหารซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ต้องอยู่ในภาวะเสี่ยงภัย

“หากยูเนสโกจะพิจารณารายงานของประเทศกัมพูชาเพื่อขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารซึ่งเป็นประเด็นความขัดแย้งของไทยและกัมพูชาก็จะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ของไทยและกัมพูชาเข้าสู่ภาวะวิกฤตและอาจนำไปสู่การเผชิญหน้าและภาวะสงครามซึ่งไม่เป็นที่พึงปรารถนาของประเทศทั้งสองและประชาคมโลก เห็นว่าการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจะกระทำได้ต่อเมื่อทั้งสองประเทศได้บรรลุสู่ข้อยุติเรื่องเขตแดนที่ทั้งสองชาติเป็นที่ยอมรับบนพื้นฐานของสนธิสัญญาที่เป็นสากลและแนวสันปันน้ำ มากกว่าการยึดหลักฐานซึ่งจัดทำขึ้นฝ่ายเดียว โดยปราศจากความเห็นชอบจากประเทศคู่ขัดแย้ง จึงขอให้นำความเห็นของข้าพเจ้าเสนอต่อผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกต่อไป” นายอรรถพร กล่าว

 

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ