มาร์คแจงของบกลางเพิ่มเหตุช่วยน้ำท่วม

วันที่ 16 ก.พ. 2554 เวลา 11:15 น.
เปิดประชุมสภาฯถกงบกลาง ฝ่ายค้าน ตีรวนขอสองวัน นายกฯแจงเสนองบกลางเพิ่ม เหตุใช้เงินช่วยน้ำท่วมเกือบหมด มั่นใจ จัดเก็บรายได้54เกิน 1.2 แสนล้านบาท

ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม พิจารณาวาระเรื่องด่วน ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2554 (งบกลางปี) อย่างไรก็ดี จนถึงเวลาประชุม มีสมาชิกมาลงชื่อเข้าประชุมเพียง 100 คน ไม่ครบองค์ประชุมกึ่งหนึ่งที่ 238 คน จาก 475 คน ทำให้นายชัย กล่าวด้วยน้ำเสียงเหนื่อยหน่ายว่า “สภาเรามันเป็นอะไร ไม่มีคนสนใจจะประชุมเลย ถ้า 10 โมงมาไม่ครบจะเลื่อนไปสัปดาห์หน้าเลย” และเปิดให้สมาชิกหารือรอส.ส.ครบองค์ประชุม  

จากนั้นเวลา 10.00 น. สมาชิกมาครบองค์ประชุมจึงเริ่มพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบกลางปี 54 จำนวน 100,000 ล้าน บาทโดยมีการถ่ายทอดการประชุมทางสถานีโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ช่อง 11 ทั้งนี้จะพิจารณาถึงเวลา 22.00 น. แบ่งเป็นครม. 2 ชั่วโมง ส.ส.ฝ่ายค้าน 6 ชั่วโมง ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล 4 ชั่วโมง ยืดให้เต็มที่ไม่เกิน 24.00 น. ทั้งนี้ปี 2547 มีการพิจารณางบกลาง 1.7 แสนล้านบาท ก็ใช้เวลา 12 ชั่วโมง ปี 2548 ใช้เวลา 8 ชั่วโมง

นาย ไพจิต ศรีวรขาน สส.นครพนม พรรคเพื่อไทย รองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน)หารือว่า ขอให้ฝ่ายค้านได้อภิปรายเต็มที่ ถ้าไม่จบวันนี้ ก็ขอพิจารณาต่อวันที่ 17 ก.พ.ได้ อย่าเอามาตรฐานเวลาสมัยก่อนมาวัด เพราะสถานการณ์การเงินการคลังตอนนี้ ประเทศเป็นหนี้ ฝ่ายค้านจึงต้องการชี้แจงให้ประชาชนทราบ

นายวิทยา แก้วภราดัย สส.นครศรีธรรมราช ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล(วิปรัฐบาล) กล่าวว่า เวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ผ่อนปรนตามที่ฝ่ายค้านเสนอแล้ว ทำให้นายชัย สรุปว่า ให้ทั้งสองฝ่ายไปตกลงกัน แต่ตอนนี้สภาก็จะทำไปตามกำหนดเวลาเดิม     

จากนั้นนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงเหตุของการเสนอร่างระบุว่า ร่างพ.ร.บ.งบกลางปี 54 ตั้งไว้ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์ฟื้นฟู ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาจากผลกระทบอันเนื่องมาจากการเกิดภัยพิบัติ รวมทั้งการดำเนินการสวัสดิการสังคมให้ทั่วถึง ประกอบกับปี 54 จัดเก็บรายได้ได้สูงกว่าประมาณการเดิมจำนวน 1.2 แสนล้านบาท จึงตั้งงบประมาณดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการตามภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาล แบ่งเป็น 1.การเสนอตั้งงบประมาณไม่เกิน 15,857.4  ล้านบาท แยกเป็น การจัดสรรตามแผนงานฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยพิบัติ จำนวน 9,900 ล้านบาท จัดสรรตามแผนงานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 4,940 ล้านบาท จัดสรรตามแผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองจำนวน 1,017.4 ล้านบาท และ 2.ร่ายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังจำนวน 84,142.6 ล้านบาท

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า งบ 15,857.4 ล้านบาท แบ่งเป็น ด้านแหล่งน้ำ ฟื้นฟูบูรณะ 902 แห่ง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ซ่อมถนน สะพาน ทางรถไฟ 4,883 แห่ง ด้านการศึกษา ซ่อมแซมโรงเรียน 2,650 แห่ง ด้านศาสนา ซ่อมวัด 627 แห่ง หลักประกันความมั่นคงของมนุษย์สำหรับจ่ายเบี้ยยังชีพ 8.3 แสนคน เบี้ยผู้พิการ 1.6 แสนคน จึงขอให้สภาช่วยพิจารณา

นายเจริญ จรรย์โกมล สส.ชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย สอบถามว่า ได้รับรายงานเมื่อวันที่ 11 ก.พ.ว่า งบกลางของงบปกติปี 54 ยังเหลืออยู่ 2.5 หมื่นล้าน ทำไมถึงต้องมาของบกลางปีเพิ่มอีก 1 แสนล้านบาท ทำให้

นายอภิสิทธิ์ ชี้แจงว่า งบกลางปกติมีจำนวน 4.7 หมื่นล้าน แต่หลังจากน้ำท่วม รัฐบาลต้องช่วยเหลือประชาชน จึงอนุมัติครอบครัวละ 5,000 บาท ใช้ไปรวม 5,000 ล้านบาท  ชด เชยความเสียหายเกษตร 1.5 หมื่นล้าน รวมใช้ไปทั้งหมด 2 หมื่นล้านบาท เหลือ 2.5 หมื่นล้าน และมีงบสำรองฉุกเฉิน 1.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งถ้าเทียบกับปีอื่น จะเหลือขนาดนี้ตอนเดือนพฤษภาคม ฉะนั้นถ้าจะเอางบกลางมาใช้ภารกิจนี้ จะไม่มีเงินเหลือ และเป็นวิธีการไม่โปร่งใส เพราะไม่จำเป็นต้องมาบอกสภาว่า โครงการอยู่ที่ไหน ใช้เงินกี่บาท ฉะนั้น ที่ของบปลางปีเพิ่ม ในส่วนที่จะไปแก้ไขผลกระทบภัยพิบัติ 9,900 ล้านบาท มีซีดีแจกเพื่อบอกว่า โครงการทำที่ไหน กี่บาท มีรูปถ่ายชัดเจน