ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบกลางปี1แสนล้าน

  • วันที่ 01 ก.พ. 2554 เวลา 20:31 น.

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบออกร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายกลางปี 2554 จำนวน 1 แสนล้านเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของสภา

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในการออกร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2554จำนวน 1 แสนล้านบาท เพื่อนำเข้าสู่สภาพิจารณาในวาระแรก ในวันที่ 16 ก.พ. นี้ และวันที่ 14 มี.ค. จะเป็นการพิจารณาของวุฒิสภา โดยหลังจากผ่านการพิจารณาจะนำขึ้นทูลเกล้าในวันที่ 18 มี.ค. 2554

ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดยุทธ์ศาสตร์ 3 ด้านในการบริหารจัดการงบประมาณดังกล่าว คือการฟื้นฟูปัญหาภัยพิบัติ 9.9 พันล้านบาท การพัฒนาสังคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเบื้ยคนพิการ 6 พันล้านบาท และชดเชยเงินคงคลังอีก 8.4 หมื่นล้านบาท

นายวัชระ กล่าวว่า ครม. ยังมีมติเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมมธิการวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว จำนวน 35 คน โดยรัฐบาลเสนอ 8 คน ได้แก่ นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง, นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รมช.คลัง, นายมั่น พัธโนธัย รมช.คลัง, นายสาธิต วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รมช.มหาดไทย, นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และตัวแทนจากพรรคกิจสังคม

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ