คลังหลวง

วันที่ 01 ก.พ. 2554 เวลา 08:04 น.
ภายหลังการมรณภาพของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน แห่งวัดป่าบ้านตาด แกนนำรัฐบาลในซีกประชาธิปัตย์ ก็ออกมาประกาศ

โดย...ณ กาฬ เลาหะวิไลย

ภายหลังการมรณภาพของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน แห่งวัดป่าบ้านตาด แกนนำรัฐบาลในซีกประชาธิปัตย์ ก็ออกมาประกาศ

จะทำทุกอย่างเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ระบุไว้ในพินัยกรรมของหลวงตา

พินัยกรรมฉบับดังกล่าว หลวงตาต้องการให้นำเงินที่ได้บริจาค ในงานศพของท่าน ไปซื้อทองคำ และนำเข้าคลังหลวงของประเทศ

นี่แหละ ที่ต้องพูดถึง เพราะการที่รัฐบาลบอกว่า จะทำตามเจตนาของหลวงตา หากดำเนินการจริงก็เป็นสิ่งที่ต้องอนุโมทนาสาธุ

สาเหตุเนื่องจากในอดีตหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 หลวงตามหาบัว จัดทำโครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว ระดมศรัทธานำเงิน และทองคำ บริจาคเข้าคลังหลวง หรือบัญชีฝ่ายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้รวมเป็นเนื้อเดียวกัน แต่รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ในยุคนั้น กลับเฉไฉ ไม่ยอมทำตาม

ครั้งนั้นมี ชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ธารินทร์ นิมมานเหมินท์ เป็นรัฐมนตรีคลัง และ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่ยอมทำตามเจตนาของหลวงตา โดยไปเปิดบัญชีขึ้นมาใหม่ และนำเงินหลวงตาเข้าไปฝากไว้

ทั้งหมดจึงทำให้เงินและทองคำบริจาค ถูกกีดกัน แยกออกไปต่างหาก ไม่ได้เข้าคลังหลวง

ผลที่ต่อเนื่องจึงเกิดปัญหาตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลในอดีต ต้องการออกกฎหมายรวมบัญชี เอาเงินคลังหลวงไปใช้หนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ)

คณะศิษย์หลวงตาจึงออกมาคัดค้านอย่างหนัก

ขณะนั้นมีผู้ลำพองทางการเมืองพูดทำนอง จะชนะพระ โดยคนที่พูดเช่นนี้ตกเวทีการเมืองไม่ได้ผุด ไม่ได้เกิดอีกเลย

และรัฐบาลประชาธิปัตย์ต้องแพ้ภัยตัวเอง ไม่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามา

สุดท้ายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล เปลี่ยนแปลงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เงิน และทองคำบริจาคที่เคยถูกกีดกัน ก็ได้นำส่งเข้าคลังหลวง รวมกันเป็นเนื้อเดียวกัน

ฉะนั้น ตามเจตนาพินัยกรรมของหลวงตา ทองคำบริจาค จากศรัทธามหาชน หากจะทำให้ถูก ต้องก็ควรทำแบบเดิม

เหตุผลก็คือ หลวงตาต้องการให้เงิน ทองคำบริจาค เป็นเงินศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคลังหลวง จากผู้ที่มุ่งหวังจะงาบเอาไปใช้

และตอนนี้เริ่มเห็นเค้าลาง ความพยายามในสารพัดโครงการที่จะเอาเงินคลังหลวง หรือทุนสำรองไปใช้อีก

ช่างแปลกนักที่เหมือนกับจะมีคนชอบหมุนกงล้อประวัติศาสตร์ให้เวียนกลับมาที่เดิมอีก

ช่างไม่รู้เลยกำลังทำอะไรอยู่