หลวงตามหาบัว

วันที่ 31 ม.ค. 2554 เวลา 08:22 น.
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน แห่งวัดป่าบ้านตาด ละสังขารท่ามกลางความอาลัยของชาวพุทธ เป็นประทีปธรรมที่สังขารลาลับ เป็นการสูญเสียสมณะนักปราชญ์แห่งยุคสมัย 

โดย...ณ กาฬ เลาหะวิไลย

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน แห่งวัดป่าบ้านตาด ละสังขารท่ามกลางความอาลัยของชาวพุทธ เป็นประทีปธรรมที่สังขารลาลับ เป็นการสูญเสียสมณะนักปราชญ์แห่งยุคสมัย

หลวงตามหาบัว สืบสานแนวทางวัตรปฏิบัติของพระป่า หรืออรัญวาสี สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยหลังจากการละสังขารของท่านพระอาจารย์มั่นเป็นต้นมา หลวงตามหาบัวเป็นหนึ่งในหลักชัยแห่งคณะสงฆ์สายวัดป่าอย่างยาวนาน

หลวงตามหาบัวปฏิบัติธรรมแบบยอมมอบกายถวายชีวิต และหมู่ศิษยานุศิษย์ของท่านที่เป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ต่างเดินเส้นทางเดียวกัน คือ มอบกายถวายชีวิตต่อพระธรรม

ปฏิปทาความตั้งมั่นของพระสายวัดป่ามีประการเดียว นั่นคือหักด่าน ก้าวข้ามวัฏฏสงสาร มุ่งตรงต่อมรรคผลนิพพานเท่านั้น

พ่อแม่ครูจารย์ คือคำที่บรรดาศิษย์คณะสงฆ์กล่าวขานถึงหลวงตามหาบัว ผู้ที่รัก เคารพ ยำเกรงเสมือนเป็นพ่อแม่และครูอาจารย์

หลวงตามหาบัว ไม่เพียงแต่เผยแผ่ธรรมะ สืบสานพระพุทธศาสนา แต่ท่านยังออกมาช่วยโลกด้วยความเมตตาไม่มีประมาณ

วัดป่าบ้านตาด เป็นวัดที่ผลิตสื่อธรรมะอย่างมากมาย ทั้งในรูปของหนังสือ วีซีดี ฯลฯ แจกจ่ายเป็นหลักใจแก่ชาวพุทธนับไม่ถ้วน มานานนับสิบๆ ปี

เงินศรัทธาบริจาคจากทั่วสารทิศ หลวงตามหาบัวนำไปสงเคราะห์โลก ทั้งโรงพยาบาล เครื่องมือแพทย์ การศึกษา ฯลฯ หากจะนับเป็นมูลค่าก็มหาศาลจนน่าตระหนก

ช่วงที่บ้านเมืองประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 หลวงตามหาบัวจัดทำโครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัวฯ ระดมศรัทธาจากคนไทยทั้งประเทศ นำเงินและทองคำบริจาคเข้าสู่คลังหลวง หรือบัญชีฝ่ายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย

คำพูดเมื่อครั้งนั้นของหลวงตามหาบัวก็คือ เงินของพี่น้องชาวไทย จะเป็นจุดกำเนิดดึงดูดเงินทุนทั่วโลกเข้ามา และวันนี้คำของหลวงตามหาบัวก็เป็นจริง ทุนสำรองของประเทศมีมากมายมหาศาล

แม้กระทั่งพินัยกรรมของหลวงตามหาบัว ยังระบุให้นำทรัพย์ที่ได้จากการจัดงานศพทั้งหมด ไปซื้อทองคำนำเข้าคลังหลวง

หลวงตามหาบัว อาพาธมาช่วงระยะหนึ่ง ด้วยเหตุแห่งความชรา และก่อนเช้าตรู่วันอาทิตย์ หลวงตามหาบัว แสดงธรรมครั้งสุดท้ายให้ประจักษ์ชัดเจนว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง มีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา

ขณะที่สังขารย่อมดับสูญ แต่ธรรมนั้นยังคงกระจ่างแจ้งทั่วสารทิศ