กสม.ร่วมฟังไต่สวน"วีระ-ราตรี"

วันที่ 29 ม.ค. 2554 เวลา 14:44 น.
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เดินทางร่วมรับฟังการไต่สวน"วีระ-ราตรี" ที่เขมร ดูสิทธิขั้นพื้นฐาน

นายปริญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เปิดเผยว่า ตนในฐานะตัวแทน กสม.ของไทยพร้อมคณะจะเดินทางไปร่วมรับฟังการไต่สวนในคดีที่ นายวีระ สมความคิด แกนนำกลุ่มประชาชนไทยหัวใจรักชาติ และ น.ส.ราตรี พิพัฒนาไพบูรณ์ ถูกตั้งข้อหาฐานพยายามประมวลข่าวสาร ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการป้องกันประเทศตามกฎหมายกัมพูชา ที่ศาลกัมพูชาในวันที่ 1 ก.พ .นี้ด้วย และ หากมีโอกาสได้คุยกับนายวีระก็จะสอบถามเรื่องความเป็นอยู่และดูเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับ พร้อมทั้งจะเข้าพบน.ส.ราตรีที่ได้รับการประกันตัวและพำนักอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ด้วย
         
นายปริญญา กล่าวต่อว่า ในส่วนของกรณีที่มีตัวแทนชาวบ้านจำนวน 20 คน จาก ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ที่ถือใบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ในที่ดินที่เป็นข้อพิพาทระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณหลักกิโลเมตรที่46 47 และ48 เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อกสม. เพื่อขอความช่วยเหลือ เนื่องจากไม่สามารถเข้าไปทำกินในพื้นที่ได้นั้นจะมีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมกสม.วันที่ 2 ก.พ.นี้ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และมีประเด็นเกี่ยวข้องกับอนุคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหลายด้านที่จะต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน