ปชป.ไม่เชื่อแดง-เหลืองผนึกกำลังได้

วันที่ 29 ม.ค. 2554 เวลา 13:14 น.
โฆษก “มาร์ค”  ระบุใช้กำลังเป็นทางเลือกสุดท้าย ไม่เชื่อแดง-เหลืองผนึกกำลังได้

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช ในฐานะโฆษกประจำตัวหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและกลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติกรณีเขตแดนไทย-กัมพูชาว่า ไม่อยากจะให้กลุ่มที่เคยเคลื่อนไหวหรือมีแนวความคิดในทางเดียวกัน มาสร้างความแตกแยกในหมู่กลุ่มผู้สนับสนุน การใช้วิธีการชุนนุมโดยการกดดัน ไม่มีประโยชน์ใดๆ ที่จะแก้ปัญหาบ้านเมืองได้ การใช้วิธีการพูดคุยทำความเข้าใจน่าจะเป็นทางออกที่ดีทีสุด และการปฏิบัติต่อประเทศเพื่อนบ้านก็ควรจะใช้วิธีทางการทูต ดีกว่าการใช้กองกำลังไปกดดัน ถ้าหากเกิดสงครามขึ้นก็จะเป็นความสูญเสียของทั้งสองประเทศ