ประชุมสภาวันนี้พิจารณา ม.190ก่อน

วันที่ 25 ม.ค. 2554 เวลา 09:39 น.
ประธานวิปรัฐบาล เผย ประชุมรัฐสภาวันนี้พิจารณา ม.190 ก่อน ส่วน ม. 93-98 ยังคงยืนยันตามมติพรรคใช้สูตร 375+125

นายวิทยา แก้วภราดัย ประธานวิปรัฐบาล การประชุมรัฐสภาวันนี้ เพื่อพิจารณาร่างแก้ไข รธน. ในวาระที่ 2 จะเริ่มพิจารณาในร่างแก้ไขในมาตรา190  เกี่ยวกับประเภทหนังสือสัญญาระหว่างประเทศก่อน เนื่องจากเป็นมาตราที่คณะกรรมาธิการได้มีการแก้ไขถ้อยคำจำนวนมาก ขณะที่ร่างแก้ไขมาตรา93-98  ซึ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ส.ส.จะพิจารณาเป็นลำดับถัดไป

ทั้งนี้ในส่วนของ มาตรา 93-98  ทางพรรค ปชป.ยังยืนยันตามติพรรคที่สนับสนุน  ส.ส.เขตเดียวเบอร์เดียว375 คน และส.ส.บัญชีรายชื่อ 125 คนตามความเห็นของคณะกรรมาธิการ  ส่วนพรรคร่วมรัฐบาลจะมีการหารือเป็นการภายใน ในแต่ละพรรคและจะนำมติพรรคมาแจ้งให้ที่ประชุมวิปรัฐบาลได้ทราบต่อไป

ทั้งนี้การพิจาราในวาระ 2 จะใช้เสียงข้างมากในการตัดสิน จากนั้นจะเว้นไว้ 15 วันเพื่อพิจารณาวาระ3 โดย จะใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกในรัฐสภาที่มีอยู่ ในการพิาจณาตัดสินว่าจะประกาศบังคับใช้เป็นรัฐธรรมนูญหรือไม่

ด้านนายวิทยา บุรณศิริ ส.ส.พระนครศรีอยุธยา ประธานวิปฝ่ายค้าน  กล่าวว่าฝ่ายค้านยังไม่มีมติว่าจะร่วมออกเสียงในการพิจารณาวาระ2 หรือไม่ โดยพรรคเพื่อไทย ได้มอบหมายให้ส.ส.ทุกภาคของพรรคได้ไปปรึกษาหารือกันก่อน จากนั้นจะนำมติของแต่ละภาคมาแจ้งให้วิปฝ่ายค้านทราบอีกครั้ง