นายกฯอนุมัติตั้งที่ปรึกษาศอ.บต.

วันที่ 24 ม.ค. 2554 เวลา 17:47 น.
นายกฯประชุมบอร์ดยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ อนุมัติบุคคลดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของศอ.บต.พร้อมพิจารณาคำของบประมาณปี55     นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้เวลาในการประชุมนาน 2 ชั่วโมง

นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมถึงความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)ว่า ในที่ประชุมครม.ได้มีการอนุมัติระเบียบตามกฎหมายโดยเฉพาะการคัดเลือกสรรหา บุคคลที่มาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของศอ.บต.เรื่องระเบียบการประชุมของคณะกรรมการศอ.บต. และหลักเกณฑ์กระบวนการของเอาข้าราชการที่ปฏิบัติแล้วเกิดความไม่เป็นธรรม สร้างความเดือดร้อน มีส่วนต่อความไม่สงบในพื้นที่ออกจากพื้นที่ได้
   
นอกจากนั้นยังมีการพิจารณาให้หน่วยงานที่ดูแลโครงการต่างๆในพื้นที่สามารถจัดทำคำของบประมาณปี 2555 ได้ รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางการทำงานของที่ประชุมศอ.บต.ว่า ควรจะประชุมอย่างน้อย ทุก 3 เดือน เพื่อพิจารณาเรื่องราวต่าง ๆ สามารถยุติในที่ประชุมได้

สำหรับบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการศอ.บต.ยังเป็นเรื่องที่จะต้องมีการ ดำเนินการต่อไป ขณะนี้ นายภาณุ อุทัยรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการเลขาธิการศอ.บต. ทำหน้าที่ไปก่อน