logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
กกต.นัดถกคุณสมบัติพนิช25ม.ค.นี้

กกต.นัดถกคุณสมบัติพนิช25ม.ค.นี้

22 มกราคม 2554

สดศรี นัดถกคุณสมบัติ"พนิช" 25 ม.ค. ชี้หากเจ้าตัวไม่อุทธรณ์ศาล กัมพูชา อาจพ้นสภาพส.ส. เหตุคำพิพากษาถึงที่สุด

สดศรี นัดถกคุณสมบัติ"พนิช" 25 ม.ค. ชี้หากเจ้าตัวไม่อุทธรณ์ศาล กัมพูชา อาจพ้นสภาพส.ส. เหตุคำพิพากษาถึงที่สุด

นางสดศรี สัตยธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการพรรคการเมือง กล่าวถึงกรณีที่ศาลประเทศกัมพูชามีคำพิพากษาจำคุก 5 ไทย เป็นเวลา 9 เดือน ปรับเงินล้านเรียล แต่ให้รอลงอาญาว่า ในเรื่องนี้จะมีผลต่อสมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของนายพนิช วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะหนึ่งในคนไทยที่ถูกศาลกัมพูชาพิพากษาหรือไม่นั้น คงต้องมาดูตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา 106 (4) ,( 5) ,( 11) โดยเฉพาะมาตรา 106 (11) ที่ระบุว่า ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาท แต่ในตอนนี้เรายังไม่ทราบว่า ศาลของกัมพูชามีกี่ชั้น ซึ่งถ้านายพนิชไม่ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลก็จะถือว่าคดีเป็นที่สิ้นสุด และจะเข้าข่ายตามมาตรา 106 (11) ที่อาจส่งผลให้นายพนิชสิ้นสภาพความเป็นส.ส.ได้ ถึงแม้จะเป็นการรอลงอาญาก็ตาม

นางสดศรี กล่าวต่อว่า เรื่องดังกล่าวมีปัญหาตรงที่ว่า การที่ศาลกัมพูชามีคำพิพากษาดังกล่าวออกมาจะมีผลผูกพันกับประเทศไทยด้วยหรือไม่ เนื่องจากในรัฐธรรมนูญ หมวด 10 ระบุถึงศาลไว้เพียงแค่ 4 แห่งเท่านั้น ประกอบด้วย ศาลยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองและศาลทหาร แต่ที่ผ่านมาเมื่อปี พ.ศ.2521 ทางกระทรวงมหาดไทยเคยส่งเรื่องในลักษณะเดียวกันให้กฤษฎีกาตีความ ซึ่งผลการตีความก็ออกมาว่า ศาลในที่นี้คือศาลทั่วไป ซึ่งรวมถึงศาลในต่างประเทศด้วย โดยเป็นการตีความตามธรรมนูญการปกครองแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 แต่เรื่องที่เกิดขึ้นกับนายพนิชเป็นกรณีที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ซึ่งยังไม่เคยมีการวินิจฉัยมาก่อน

นางสดศรี กล่าวว่า ดังนั้นกกต.จึงเตรียมที่จะพูดคุยถึงกรณีดังกล่าวในวันที่ 24 ม.ค.นี้ โดยมีความเป็นไปได้ที่อาจจะให้สำนักงานกกต.บรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมกกต.อีกครั้งในวันที่ 25 ม.ค.นี้ ซึ่งที่ประชุมก็จะหารือในประเด็นที่ว่า ศาลในที่นี้จะรวมถึงศาลในต่างประเทศด้วยหรือไม่ และคำพิพากษาของศาลถือเป็นที่สิ้นสุดแล้วหรือยัง ประกอบกับตอนนี้คงต้องรอทางกระทรวงต่างประเทศทำหนังสือเกี่ยวกับรายละเอียดในคำพิพากษาของศาลกลับมาก่อน ถึงจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้อีกครั้ง อย่างไรก็ตามถ้าที่ประชุมกกต.พิจาณาและเห็นว่า ศาลในที่นี้รวมถึงศาลในต่างประเทศด้วยและมีประเด็นพิจารณาให้นายพนิช ขาดคุณสมบัติความเป็นส.ส. ก็คงจะต้องส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป

ผู้สื่อข่าวถามว่า ในวันที่ 25-26 ม.ค.นี้ จะมีการประชุมสภาฯเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายพนิชจะมีสิทธิเข้าร่วมโหวตได้หรือไม่ นางสดศรี กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องขึ้นกับประธานสภาฯที่จะพิจารณา เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กกต.คงไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง แต่กกต.จะมีการทำหนังสือสอบถามไปยังสภาฯด้วยว่า ขณะนี้สมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของนายพนิชสิ้นสุดแล้วหรือไม่