ชี้มูล"สมศักดิ์"จงใจปิดบัญชีทรัพย์สิน

  • วันที่ 21 ม.ค. 2554 เวลา 20:03 น.

ป.ป.ช.ชี้มูล"สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล"จงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สิน สมัยเป็น รมว. ศึกษาธิการ ชงศาลฟัน

นายอภินันทน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) แถลงว่า การประชุม ป.ป.ช.เมื่อวานนี้ (20 ม.ค.) ได้พิจารณาข้อกล่าวหานายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล แกนนำพรรคชาติไทยพัฒนา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ

นายอภินันทน์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการไต่สวนที่มีนายกล้านรงค์ จันทิก กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุกรรมการ และทางคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่นายสมศักดิ์ได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของตนและคู่สมรสในตำแหน่งและกรณีต่าง ๆ โดยไม่แสดงรายการทรัพย์สิน ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากต่าง ๆ และบ้านเลขที่ 5/5 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เป็นการจงใจหลีกเลี่ยงการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินของตนและคู่สมรส

"คณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงมีมติว่า นายสมศักดิ์จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ให้เสนอเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 263 เพื่อให้นายสมศักดิ์พ้นจากตำแหน่ง และห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลา 5 ปี และขอให้ลงโทษทางอาญาตาม พ.ร.บ.ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 119 ด้วย" นายอภินันทน์ กล่าว

เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวว่า สำหรับกรณีที่กล่าวหาว่านายสมศักดิ์ร่ำรวยผิดปกตินั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาให้นายสมศักดิ์ทราบ เพื่อให้โอกาสชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาผลการไต่สวนข้อเท็จจริงเป็นประการใด จะได้แถลงให้ทราบในโอกาสต่อไป

ข่าวอื่นๆ