คลิปข่าว ศาลกัมพูชาให้ประกันตัว 2 คนไทยแล้ว

วันที่ 13 ม.ค. 2554 เวลา 12:23 น.
ศาลกัมพูชาก็อนุญาติให้ประกันตัวนาย พนิช วิกิตเศรษฐ์ และ น.ส.นฤมล จิตรวรารัตน์ แต่ห้ามเดินทางออกนอกประเทศส่วนอีก 5 คนรอการพิจารณา