"ก้าวไกล" ขอบคุณทุกฝ่าย หลังสภารับร่างกม. "สุราก้าวหน้า"

วันที่ 09 มิ.ย. 2565 เวลา 12:22 น.
"ก้าวไกล" ขอบคุณทุกฝ่าย หลังสภารับร่างกม. "สุราก้าวหน้า"
พรรคก้าวไกลแถลงขอลคุณทุกฝ่ายหนุน ร่างพ.ร.บ.สุราก้าวหน้าผ่านวาระ1สภา ชี้ถือเป็นการเริ่มต้นที่ประเทศไทยจะเริ่มต้นทลายทุนผูกขาด

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 65 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.เขตบางกอกใหญ่ คลองสาน ธนบุรี พรรคก้าวไกล ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... หรือร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้าโดยเมื่อวานนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวในวาระแรก

นายเท่าพิภพ กล่าวว่า รู้สึกขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่สนับสนุนและให้ความสนใจร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ซึ่งถือเป็นร่างของฝ่ายค้านที่ผ่านสภาแม้การลงมติเมื่อวานนี้จะเป็นเพียงการรับหลักการในวาระแรก แต่ถือเป็นการเริ่มต้นที่ประเทศไทยจะเริ่มต้นทลายทุนผูกขาด ตนในฐานะผู้ที่ต่อสู้เพื่อความก้าวหน้าของผู้ผลิตสุรารายย่อยมาตลอดตั้งแต่ก่อนเข้ามาทำงานการเมือง มาจนถึงพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกล หวังว่าฝ่ายนิติบัญญัติจะยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก และช่วยกันผลักดันให้กฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นจริงได้ในวาระถัดๆไป

โดยหลังขั้นตอนจากนี้เป็นเรื่องของกรรมาธิการฯ ที่จะปรับแก้และนำเอาข้อเสนอแนะจากการอภิปรายไปปรับใช้ และหวังว่าจะผ่านวาระ 2 และ 3 แต่หากถูกตีตกในวาระ 2 ก็มองว่า จะเป็นเหมือนปาหี่มวยล้มต้มคนดู สุดท้ายอยากให้คำนึงถึงประชาชน พร้อมฝากถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และกรมสรรพสามิต ให้ไปแก้กฎกระทรวงให้สอดคล้องกับร่าง พ.ร.บ สุราก้าวหน้าให้พร้อมถึงเวลาอย่าอ้างข้อจำกัดนี้เพื่อขัดขวางความเท่าเทียมของประชาชน

ด้าน นายพิธา ได้ยก 7 เหตุผลที่ควรสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าว ว่า จะทำให้ของถูกกลายเป็นของแพง โอกาสการแปรรูปสินค้าการเกษตรจะมีมากขึ้น ,เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ไม่น้อยกว่า 10,000 ราย กระจายรายได้เข้าเศรษฐกิจชุมชนไม่น้อยกว่า 30,000 ล้านบาท , ช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวชุมชน , ต่อยอดภูมิปัญญา ,ลดการนำเข้าเหล้าเบียร์จากต่างประเทศ เพิ่มการส่งออกให้กับประเทศ ,แก้ปัญหาราคาพืชผลการเกษตร เพิ่มอำนาจการต่อรองให้เกษตรกรได้ , อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ ซึ่งจะช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

อีกทั้งยังกล่าวถึงความกังวลว่าร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า จะไม่ผ่านวาระ 2 และ 3 ว่าส่วนตัวยังมีความหวัง ถ้าลงมติโดยฟังประชาชนก็ไม่ห่วง แต่ถ้ารอรับโทรศัพท์ว่าจะโหวตหรือไม่โหวตเรื่องนั้นก็น่าห่วง โดยเวลาที่เหลือหลังจากนี้ จะเดินสายทำความเข้าใจกับประชาชนรวมถึงทุกองคาพยพ ให้เข้าใจว่าผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร อีกทั้งฝากพี่น้องประชาชนติดตามการลงมติ พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ซึ่งเป็นกฎหมายอีกหนึ่งฉบับที่พรรคก้าวไกลผลักดันเพื่อความก้าวหน้าของประชาชนว่าจะที่ประชุมสภาฯจะรับร่างหรือไม่