"เสรีรวมไทย"ประกาศไม่รับพรบ.งบ66 ชี้มีข้อบกพร่องหลายประการ

วันที่ 29 พ.ค. 2565 เวลา 09:04 น.
"เสรีรวมไทย"ประกาศไม่รับพรบ.งบ66 ชี้มีข้อบกพร่องหลายประการ
"พรรคเสรีรวมไทย"ประกาศ ไม่รับหลักการร่างพ.ร.บ.งบ66 ที่จะเข้าสู่สภา 31 พ.ค.นี้ ชี้มีข้อบกพร่องทั้ง งบส่วนใหญ่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ต้องกู้เงินทำภาวะหนี้สาธารณะของประเทศเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 65 พรรคเสรีรวมไทย แจ้งว่า พรรคมีมติไม่รับหลักการ ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2566 ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 31 พ.ค. ถึง 2 มิ.ย.นี้ เนื่องจาก จากการพิจารณารายละเอียดของร่างพ.ร.บ.งบประมาณแล้ว พบข้อบกพร่องหลายประการ คือ

ประการแรก เป็นงบประมาณที่มีการจัดสรรเพื่องบลงทุนต่องบประจำที่ต่ำมาก คือ ในงบ 3.185 ล้านล้านบาท  มีงบลงทุนเพียง 695,077.4 ล้านบาทหรือ  20.82% ของงบประมาณทั้งหมด โดยงบส่วนใหญ่เป็นรายการประจำที่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ

ประการที่สอง การจัดสรรงบตามยุทธศาสตร์ เป็นการให้ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในสัดส่วนที่น้อยเพียง 12.4% ทั้ง ๆ ที่เป็นประเด็นสำคัญที่สุดที่จะผลักดันในประเทศสามารถแข่งกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกได้

ประการที่สาม เป็นการจัดทำงบประมาณขาดดุล ต้องกู้เงินมาไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายรับถึง 695,000 ล้านบาท  ทำให้ภาวะหนี้สาธารณะของประเทศเพิ่มขึ้น เป็นภาระหนี้ต่อคนรุ่นหลังไม่รู้จบสิ้น

ประการที่สี่ เป็นการตั้งงบประมาณที่ฉิวเฉียดกับการขัด พรบ. วินัยการเงินการคลังของประเทศ  โดยรัฐต้องมีงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ซึ่งตั้งไว้ 21.82  เกินมาเพียง 1.82 และต้องมีรายการเงินกู้ไม่มากกว่า งบลงทุน  ซึ่งรัฐบาลตั้งรายการเงินกู้ไว้ที่ 695,000 ล้านบาท ขณะที่งบลงทุน เกินมาเพียง 77.4 ล้านบาท

"ในการนี้ พรรคเสรีรวมไทย จะมี รองหัวหน้าพรรคเป็นผู้อภิปรายจำนวน3คนในสภา และพรรคมีมติไม่รับหลักการ ร่าง พรบ.นี้ ทั้งฉบับ ร่วมกับ พรรคฝ่ายค้านอื่นๆ"พรรคเสรีรวมไทยระบุ