"ศุภชัย" หนุนกรมอนามัย ใช้ พ.ร.บ.การสาธารณสุข ปี 2535คุมการเสพกัญชา

วันที่ 27 พ.ค. 2565 เวลา 12:47 น.
"ศุภชัย" หนุนกรมอนามัย ใช้ พ.ร.บ.การสาธารณสุข ปี 2535คุมการเสพกัญชา
สส.ภูมิใจไทย หนุนกรมอนามัย ใช้ พ.ร.บ.การสาธารณสุข ปี 2535 ควบคุมการเสพสูบกัญชา กัญชง ก่อให้เกิดความรำคาญ มีโทษทางอาญา ทั้งจำคุก และปรับ

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 65 นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า เห็นด้วยกับที่ กรมอนามัย จะมีการพิจารณา เสนอร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งจะเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้กลิ่น และควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใดในทำนองเดียวกัน เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. .... เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการนำพืชกัญชา กัญชง ไปใช้ในทางที่ผิดจุดประสงค์ที่รัฐบาลกำหนดนโยบายให้ใช้ประโยชน์จากพืชกัญชา กัญชง ทางการแพทย์ และเศรษฐกิจ

การออกประกาศดังกล่าว เป็นห้วงเวลาสูญญากาศทางกฎหมาย ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล เห็นชอบที่จะให้มีการพิจารณา พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ.ในสภาผู้แทนราษฎร โดยจะเลื่อนวาระขึ้นมาพิจารณาก่อนระเบียบวาระอื่นในวันที่ 8 มิ.ย. โดยคาดว่าจะใช้เวลารับพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ 2 เดือน น่าจะแล้วเสร็จ ดังนั้นการที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะบังคับใช้กฎหมาย ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 25 นั้นจึงถือเป็นเรื่องที่ดี ในการที่รัฐจะเข้ามากำกับดูแลในเรื่องการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชา กัญชง ในทางที่ไม่ถูกมิควร

“การที่กรมอนามัยเตรียมเสนอร่างประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้กลิ่นและควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใดในทำนองเดียวกัน เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. .... ที่จะประกาศใช้นั้นเป็นเรื่องของการก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ แก่สังคม มีอัตราโทษทั้งจำคุก และปรับ หากมีการฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งการเสพสูบ เป็นเรื่องของนันทนาการ ไม่ใช่จุดประสงค์ของรัฐบาลที่ทำเรื่องปลดล็อกกัญชากัญชง รัฐบาลมีนโยบายที่จะทำการปลดล็อกกัญชากัญชง เพราะต้องการนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องทางการแพทย์ และเศรษฐกิจ ยังไม่ก้าวล่วงไปจนถึงการเสพสูบซึ่งเป็นเรื่องของนันทนาการ ซึ่งเป็นเรื่องที่ภาครัฐควรจะเข้าไปกำกับดูแลตามความเหมาะสม” นายศุภชัย กล่าว