วิษณุ เผย นายกฯ รับข้อสังเกตม็อบยันไม่ห้ามชุมนุม แต่ให้แจงเงินสนับสนุนตปท.

วันที่ 24 พ.ค. 2565 เวลา 15:09 น.
วิษณุ เผย นายกฯ รับข้อสังเกตม็อบยันไม่ห้ามชุมนุม แต่ให้แจงเงินสนับสนุนตปท.
รองนายกฯ"วิษณุ" เผยนายกฯ รับข้อสังเกตผู้ชุมนุมกลุ่ม NGO เรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายรวมกลุ่มประชาชน ส่งต่อให้ พม.พิจารณารอบคอบ ย้ำไม่ได้ห้ามชุมนุม แต่ต้องแจงเงินสนับสนุนจากต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 24 พค. 65 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มขบวนการต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชน หรือ No NPO Bill ที่ให้ยกเลิกมติครม.ที่เห็นชอบในหลักการต่อร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร และ ยุติการเสนอกฎหมายควบคุมเสรีภาพการรวมกลุ่มของประชาชน ว่า กรณีดังกล่าวมีวิธีการส่งเสริม NGO หลายอย่าง แต่ขณะเดียกวันก็มีวิธีควบคุม โดยเฉพาะกรณีที่องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ที่รับเงินอุดหนุนจากต่างประเทศ จากเดิมไม่ต้องมารายงาน แต่ร่างดังกล่าวให้รายงานด้วย ส่งผลให้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจ ยืนยันว่าหากเป็นกิจการภายในประเทศไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยว แต่หากมีการสนับสนุนจากต่างประเทศในร่างดังกล่าว กำหนดให้ต้องรายงานด้วย ดังนั้นย้ำว่าสามารถรับเงินสนับสนุนได้ แต่ต้องมีการชี้แจง

นายวิษณุ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวมีเอกอัครราชทูตหลายประเทศ ที่มาเยี่ยม ได้หยิบยกประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาเหมือนกัน แต่ร่างนี้ยังไม่ไปถึงไหน และไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ ซึ่งนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ไปรับหนังสือข้อเรียกร้องที่ผู้ชุมนุมแจ้งให้รัฐบาลทราบแล้ว และ นายกรัฐมนตรี สั่งให้รับข้อสังเกตทั้งหมด ส่งไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งเป็นเจ้าของร่างกฎหมาย และกฤษฎีกา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปปรับปรุง จะยังไม่เสนอกฎหมายเข้าสู่สภาในสมัยประชุมนี้ ดังนั้นไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องวิตก เพราะตอนนี้ยังเปิดฟังรับฟังความเห็นตามมาตรา 77 อยู่ ซึ่งขั้นตอนของกฎหมายฉบับดังกล่าว มติครม.ให้เห็นมาเป็นปีแล้ว แต่ยังต้องรับฟังความเห็น จึงไม่เสร็จ และกฎหมายมีหลายมาตรา

นายวิษณุ ยืนยันว่า กฎหมายดังกล่าวไม่มีการปิดกั้นการชุมนุม เป็นเรื่องที่ให้ NGO ต้องรายงานการรับเงินจากต่างประเทศ ซึ่งในแง่ของรัฐบาลก็ต้องอยากรู้ ว่าการดำเนินกิจกรรมหลายอย่างได้รับการสนับสนุนอย่างไร และอาจจะมีจุดอ่อน จุดโหว่ เช่น นิยามของ NGO คืออะไร 1 ถึง 2 คนนับเป็น NGO หรือไม่ หรือ นิติบุคคลต้องจดทะเบียนอย่างไร ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ NGO วิตกว่าจะครอบคลุมกว้างขวางและได้รับผลกระทบ จึงยืนยันว่าต้องดูอย่างรอบคอบ

นายวิษณุ ยังกล่าวถึงกรอบเวลาในการพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญของรัฐบาลว่า ขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายอะไรที่สำคัญเป็นพิเศษ ปล่อยให้เป็นร่างกฎหมายของส.ส.ไปก่อน ซึ่งในที่ประชุมครม.วันนี้ยังไม่พูดถึงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ แต่ได้มีการพูดถึงร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาใน 3 วันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลุกขึ้นชี้แจง โดยนายกรัฐมนตรีอาจจะเข้าไปรับฟังและชี้แจง แต่ไม่จำเป็นต้องขึ้นไปนั่งอยู่ข้างบนเพื่อเสี่ยงกับโควิด-19 ซึ่งลักษณะคงจะสลับกันไป เพราะเป็นการอภิปรายรายกระทรวง ให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องชี้แจง ซึ่งตนก็ไม่จำเป็นต้องไปนั่งเพื่อให้คำปรึกษา