"องอาจ"ลั่น ส.ก.ประชาธิปัตย์ พร้อมตรวจสอบการบริหารงานผู้ว่าฯคนใหม่

วันที่ 23 พ.ค. 2565 เวลา 10:01 น.
"องอาจ"ลั่น ส.ก.ประชาธิปัตย์ พร้อมตรวจสอบการบริหารงานผู้ว่าฯคนใหม่
ประชาธิปัตย์ขอบคุณชาว กทม. "องอาจ" ย้ำทุกคะแนนเสียงที่มอบให้ จะไม่สูญเปล่า เผย ส.ก.ของพรรคพร้อมตรวจสอบการบริหารงานของผู้ว่าฯคนใหม่ โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณ

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ว่า พรรคประชาธิปัตย์ขอขอบคุณพี่น้องชาวกรุงเทพฯ ทุกท่านที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ไม่ว่าท่านจะเลือกใครก็ตาม ถือได้ว่าท่านได้ทำหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเฉพาะการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. เป็นเมืองระดับท้องถิ่นที่เป็นรากฐานสำคัญของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ในส่วนของพี่น้องชาวกรุงเทพฯ ที่ช่วยลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ขอขอบคุณเป็นอย่างมากที่ท่านให้โอกาสพรรคประชาธิปัตย์ ขอยืนยันว่าทุกคะแนนเสียงที่ท่านมอบให้จะไม่สูญเปล่า เราจะแปรเปลี่ยนทุกคะแนนเสียงเป็นกำลังแรงกาย แรงใจในการทำงานหนักเพื่อพี่น้องชาว กทม. ต่อไปอย่างเต็มที่

ในส่วนของ ส.ก. ที่ประชาธิปัตย์ได้รับเลือกตั้งมา 9 เขต ก็พร้อมที่จะทำงานเพื่อประโยชน์สุขของชาว กทม. โดยยินดีที่จะสนับสนุนการทำงานและนโยบายที่คน กทม. ได้ประโยชน์ ขณะเดียวกันก็พร้อมจะตรวจสอบการบริหารงานของผู้ว่าฯ กทม. อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ก็ต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่าได้ประโยชน์เพื่อคน กทม. อย่างแท้จริง