ติดโควิดเลือกตั้งได้!ศปก.ศบค. เล็งออกมาตรการแยกโซนคูหา

วันที่ 19 พ.ค. 2565 เวลา 10:35 น.
ติดโควิดเลือกตั้งได้!ศปก.ศบค. เล็งออกมาตรการแยกโซนคูหา
ผอ.ศปก.ศบค.เผย เล็งออกมาตรการ แยกโซนคูหาสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด19 รับเลือกตั้ง 22 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 65 พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศปก.ศบค.) กล่าวก่อนการประชุม ศปก.ศบค. ถึงการดูแลความมั่นคงในช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา (สม.) ในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ได้ดูแลทุกอย่างอย่างเรียบร้อยดี ยังไม่ได้รับรายงานอะไรที่ผิดปกติ ทุกหน่วยได้รับมอบแนวทางไปแล้ว โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นเจ้าภาพ ส่วนหน่วยที่ดูแลในระดับพื้นที่คือกทม. และเมืองพัทยา ซึ่งได้มีมาตรการต่างๆ รองรับไว้หมดแล้ว รวมทั้งมาตรการจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำหรับผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ให้สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยจะนำมาหารือในการประชุมวันนี้ด้วยเช่นกัน ก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมศบค. ชุดใหญ่ในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้

เมื่อถามว่า มีแนวทางการจัดโซนแยกสำหรับผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างไร พล.อ.สุพจน์ กล่าวว่า ทาง สธ. มีมาตรการอยู่แล้ว เนื่องจากเคยมีประสบการณ์ในการแยกเด็กนักเรียนในช่วงสอบ ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่ใช้ได้ รูปแบบการแยกโซนเลือกตั้งสำหรับผู้ติดเชื้อจึงคล้ายกัน และมีมาตรการที่รัดกุม ดังนั้นหาก กกต. และหน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้ว ผู้ที่ติดเชื้อและมีสิทธิเลือกตั้ง จึงสามารถไปใช้สิทธิในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ได้