"ชัช เตาปูน" นำพลังท้องถิ่นไทผนึกพรรคเล็ก ดันพนันออนไลน์ถูกกม.

วันที่ 18 พ.ค. 2565 เวลา 15:20 น.
"ชัช เตาปูน" นำพลังท้องถิ่นไทผนึกพรรคเล็ก ดันพนันออนไลน์ถูกกม.
หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท ผนึกพรรคเล็กยื่นร่างแก้ไขพ.ร.บ.การพนันฯ หวังดันการพนันออนไลน์ให้ถูกกฎหมาย สร้างรายได้ให้ประเทศเพิ่ม ชงเปิดคาสิโนจังหวัดท่องเที่ยวภาคละ 1 แห่ง

นายชัชวาลล์ คงอุดม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท ได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่…) พ.ศ…. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่าน น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ คณะทำงานด้านกฎหมายประธานสภา พร้อมแนบรายชื่อ ส.ส.จำนวน 20 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ส.ส.จากพรรคการเมืองขนาดเล็ก

นายชัชวาลล์ กล่าวว่า ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท พร้อมด้วยสมาชิกพรรค มายื่นร่างแก้ไข พ.ร.บ.การพนันฯ เพราะต้องการให้การพนันออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย เป้าหมายเพื่อให้ประเทศมีรายได้เพิ่ม นำมาแก้ไขปัญหาของประเทศ เพราะในสภาวะปัจจุบันประเทศไทยต้องมีช่องทางหารายได้เพิ่ม

ด้านนายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท กล่าวว่า การเสนอแก้ไข พ.ร.บ.การพนันฯ เพื่อให้ครอบคลุมการพนันออนไลน์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถเก็บภาษีจากผู้รับใบอนุญาตเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ และกำหนดโทษของผู้จัดการพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต

สำหรับการเก็บภาษีจากผู้รับใบอนุญาตให้จัดการพนันออนไลน์ การกำหนดวิธีการจัดสรรรายได้ที่เกิดจากค่าธรรมเนียมของการขออนุญาต และภาษีที่เก็บจากผู้รับใบอนุญาตให้จัดการพนันออนไลน์ได้กำหนดค่าธรรมเนียมและภาษีที่เก็บได้ให้นำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 10% และจัดสรรให้เป็นรายได้กองทุนสวัสดิการแห่งรัฐ 90% เพื่อแก้หนี้สินเกษตรกร, หนี้ กยศ., การพัฒนาอาชีพ, กีฬาพื้นบ้าน และเพิ่มงบฯท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพประชาชนให้ดียิ่งขึ้นส่วนการประมาณรายได้จากการเก็บจากค่าธรรมนียมและภาษีที่เก็บได้จากผู้รับใบอนุญาตให้จัดการพนันออนไลน์ คาดว่าจะมีรายได้ 1.5 ล้านล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้ยังได้เสนอให้มีการเปิดบ่อนคาสิโนในจังหวัดท่องเที่ยวภาคละ 1 แห่ง เพื่อสร้างรายได้ให้ประเทศทั้ง 4 ภูมิภาค คาดว่าจะมีรายได้ใหม่เข้าประเทศอย่างน้อย 4-6 แสนล้านบาทต่อปี รวมทั้งเสนอให้แก้ไขหวยใต้ดินให้ถูกกฎหมายจะทำให้เกิดรายได้ใหม่ให้กับประเทศ และคาดว่าจะมีรายได้ขั้นต่ำประมาณ 150,000 ล้านบาทต่อปี

"ข้อเสนอแก้ไข พ.ร.บ.การพนัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.... และข้อเสนอให้เปิดบ่อนกาสิโนในจังหวัดท่องเที่ยวทั้ง 4 ภาค รวมถึงการจัดทำกฎหมายหวยใต้ดินให้ถูกต้อง เป็นการเสนอให้รัฐหาวิธีการสร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศและประชาชน ในภาวะที่ประเทศต้องเผชิญกับหนี้สินของประเทศและการกู้เงินต่างๆ ซึ่งพรรคพลังท้องถิ่นไทได้เสนอทางออกในการสร้างรายได้ใหม่ดังกล่าวเพื่อมาแก้ปัญหาต่างๆ ของประเทศและประชาชนต่อไป" นายโกวิทย์ กล่าว

ขณะที่นายกอบบุญ ทางสวัสดิกุล รองโฆษกพรรคพลังท้องถิ่นไท กล่าวว่า หากร่างฯฉบับนี้ผ่าน จะสามารถตรวจสอบควบคุมได้ ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาอาชญากรรม และอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจเหล่านี้