"อนุทิน" ร่วมประชุมสุดยอดชางฮี หนุนอุตสาหกรรมการบิน

วันที่ 17 พ.ค. 2565 เวลา 15:05 น.
"อนุทิน" ร่วมประชุมสุดยอดชางฮี หนุนอุตสาหกรรมการบิน
รองนายกฯ อนุทิน นำทัพ "คมนาคม" บิน "สิงคโปร์" ร่วมประชุมสุดยอดชางฮี หนุนอุตสาหกรรมการบิน ต้องปลอดภัยต่อสุขภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เผย ไทยเดินหน้าแล้วผ่านแผนงาน 3 ฉบับ

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ได้นำคณะจากประเทศไทยซึ่งประกอบด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมท่าอากาศยาน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทวิทยุการบิน จำกัด และสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการประชุมสุดยอดด้านการบินชางงี 2565 (Changi Aviation Summit 2022) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

การประชุมสุดยอดด้านการบินชางงี 2565 จะเป็นโอกาสที่ผู้นำด้านการบินโลกและจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน องค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมประชุม โดยมีการแสดงแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของผู้นำด้านการบินต่อบทบาทของการบินพลเรือนในการสร้างความเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของโลก มีการนำมาตรฐานและแนวปฏิบัติขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO มาใช้เพื่อขับเคลื่อนการฟื้นฟูภาคการบิน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และต้องคำนึงถึงมาตรการด้านสาธารณสุข ตลอดจนการสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อพัฒนาภาคการบินพลเรือน ให้มีความปลอดภัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความท้าทายที่เกิดขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นายอนุทิน ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมถึงนโยบายและแผนปฏิบัติการของประเทศไทยต่อการลดการปล่อยมลพิษในภาคการบิน ซึ่งเป็นการสนับสนุนเป้าหมายหลักของความตกลงปารีส ค.ศ.2015 ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทั้งนี้ ประเทศไทยมีแผนปฏิบัติการเพื่อลดการปล่อยมลพิษในภาคการบินซึ่งยื่นต่อ ICAO แล้ว 3 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับปี 2556, 2561 และฉบับปัจจุบัน 2564 ซึ่งประกอบด้วยมาตรการที่ใช้ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการดำเนินการ 4 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีอากาศยาน การพัฒนาท่าอากาศยาน การพัฒนาการปฏิบัติการของอากาศยาน และมาตรการทางการตลาด.