"ประยุทธ์" พบ "โจ ไบเดน"ก่อนร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ

วันที่ 13 พ.ค. 2565 เวลา 08:34 น.
"ประยุทธ์" พบ "โจ ไบเดน"ก่อนร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ
พล.อ.ประยุทธ์ เข้าพบ "โจ ไบเดน" ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – สหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษ

เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (12 พ.ค.65) ตามเวลาท้องถิ่น กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งอยู่ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – สหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษ (ASEAN – U.S. Special Summit) ได้พบปะ นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งให้การต้อนรับผู้นำอาเซียน และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ทำเนียบประธานาธิบดี

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 16.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา ณ กระทรวงกลาโหม กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้พบหารือกับ นาย Lloyd J. Austin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อหารือแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยและสหรัฐฯ ในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพและกำลังพล ความร่วมมือด้านไซเบอร์และอวกาศ ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ตลอดจนการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย และการปราบปรามการค้ามนุษย์ สำหรับความร่วมมือระดับภูมิภาค ไทยยินดีที่สหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มปฏิสัมพันธ์และดำเนินบทบาทอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ การเคารพซึ่งกันและกัน และสนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียน

ก่อนหน้านี้ เวลา 14.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา ณ โรงแรม Willard InterContinental นายกรัฐมนตรี พร้อมผู้นำและผู้แทนชาติสมาชิกอาเซียน พบปะผู้นำภาคเอกชนสหรัฐอเมริกา โดยมี นางจีน่า เรมอนโด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา และนางแคทเธอรีน ไท่ ผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมด้วย โดยมีประเด็นที่อาเซียนกับสหรัฐฯ สามารถร่วมผลักดันกันได้ 3 เรื่อง ได้แก่ Reconnect ส่งเสริมความเชื่อมโย่งห่วงโซ่อุปทาน ผ่านการลงทุนขยายฐานการผลิตในภูมิภาค โดยเฉพาะอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่อาเซียนมีศักยภาพและทรัพยากร คือ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการทางการแพทย์ โลจิสติกส์อัจฉริยะ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ Rebuild มุ่งพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัล และ Rebalance เร่งฟื้นฟูวิถีชีวิตของผู้คนและสังคม โดยหัวใจสำคัญคือการรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการรักษาสิ่งแวดล้อม