"มาร์กอส" กลับมาคุมฟิลิปปินส์!!! "ทักษิณ" แลนด์สไลด์กลับไทยได้ไหม???

วันที่ 10 พ.ค. 2565 เวลา 19:49 น.

ตระกูล"มาร์กอส"แลนด์สไลด์ชนะเลือกตั้งกลับมาคุมฟิลิปปินส์เทียบโอกาส"ทักษิณ-เพื่อไทย"แลนด์สไลด์กลับไทยได้ไหม???