ครม.เคาะงบ 1,725 ลบ. ลดค่าเอฟที 4 เดือน

วันที่ 10 พ.ค. 2565 เวลา 15:24 น.
ครม.เคาะงบ 1,725 ลบ. ลดค่าเอฟที 4 เดือน
มติครม. อนุมัติงบ 1,725 ล้านบาท ลดค่าไฟฟ้าเอฟที 23 สตางค์ต่อหน่วย 4 เดือน(พค.-ส.ค.) สำหรับผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน

เมื่อวันที่ 10 พค. 65 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบกรอบวงเงิน 1,724.95 ล้านบาท รองรับมาตรการให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรค่า (FT) แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) กลุ่มใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ระยะเวลา 4 เดือน (พฤษภาคม-สิงหาคม 2565) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าจาก กฟน. และกฟภ. จะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าจากการลดค่าเอฟที 0.2338 บาทต่อหน่วย เป็นการดำเนินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 และ 19 เมษายน 2565

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าทำให้ลดภาระค่าไฟฟ้าค่าครองชีพแก่ประชาชน ให้มีเงินใช้จ่าย เพื่อการบริโภคและอุปโภค ลดผลกระทบและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ รวมไปถึงการใช้ชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานอันเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป ช่วยให้เศรษฐกิจไทยในภาพรวมสามารถขับเคลื่อนในระยะต่อไปได้