น้ำมันพุ่ง-ของแพง “เจ๊เกียว” ถอดใจแล้ว “บิ๊กตู่” ยังจะไปไหวไหม!!!

วันที่ 09 พ.ค. 2565 เวลา 19:54 น.

ปัญหาน้ำมันแพงกลายเป็นระเบิดลูกใหญ่ให้รัฐบาล"ลุงตู่"ต้องเร่งถอดชนวน ก่อนที่จะระเบิดตูมกลายเป็นโศกนาฎกรรมของรัฐบาล เนื่องจากน้ำมันเป็นปัจจัยหลักของสินค้าเกือบทุกชนิด ถ้าทำให้ราคาน้ำมันลดลงไม่ได้ปัญหาจะหมักหมมอยู่แบบนี้บั่นทอนเสถียรภาพของรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนทั้งประเทศ