ป.ป.ช.ยกข้อหาเฉลิม-สมัครปิดASTV

วันที่ 05 ม.ค. 2554 เวลา 19:17 น.
ที่ประคณะกรรมการป.ป.ช.มีมติยกคำร้องประธานกลุ่มพิทักษ์สิทธิเสรีภาพประชาชนกล่าวหาเหลิม-สมัครสั่งปิดเอเอสทีวี ชี้ไม่มีมูล

นายอภินันทน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการปปช.กรณีนายวีระ สมความคิด ประธานกลุ่มพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชน กล่าวหาร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายสมัคร สุนทรเวช เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ สั่งให้ยุติการเผยแพร่ภาพที่รับสัญญาณการถ่ายทอดของ ASTVว่า ข้อเท็จจริงจากการไต่สวน ยังฟังไม่ได้ว่า ร้อยตำรวจเอก เฉลิม ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามข้อกล่าวหา ข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป

สำหรับกรณีกล่าวหา นายสมัคร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ว่าเป็นผู้สั่งการให้ ร้อยตำรวจเอกเฉลิม กระทำการข้างต้นนั้น เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาได้ถึงแก่ความตายแล้ว จึงให้ยุติการไต่สวนข้อเท็จจริง