posttoday

บิ๊กตู่แนะประหยัดพลังงานแบบง่ายๆ "ให้ทำงานอยู่บ้าน"

08 มีนาคม 2565

บิ๊กตู่สั่งหน่วยราชการฝ่าวิกฤตพลังงาน ให้ทำงานอยู่บ้าน ประหยัดไฟให้ได้ 20% น้ำมัน 10%

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้เตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตพลังงาน ที่มาสถานการณ์รัสเซีย ยูเครน ทำให้ราคาพลังงานสูงขึ้น ส่งผลกระทบกับราคาสินค้าสูงขึ้นตาม ซึ่งสถานการณ์พลังงานยังสูงขึ้นเป็นรายวันและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก กระทบต่อเศรษฐกิจไทย

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพลังงานและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ให้บริหารราคาพลังงานอย่างเหมาะสม ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้มีรายได้น้อย และให้กระทรวงพาณิชย์ดูแลเรื่องราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีผลกระทบโดยตรง

นอกจากนี้นายกได้รณรงค์ให้มีการประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นมาตรการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายให้เป็นวาระที่สำคัญของรัฐบาล เพื่อรวมกันฝ่าวิกฤตพลังงาน โดยให้ส่วนราชการลดใช้พลังงาน 20% และลดการใช้น้ำมัน 10%

"นายกยังได้ให้ส่วนราชการหาวิธีการประหยัดพลังงานแบบง่ายๆ เช่นการให้ทำงานที่บ้าน หรือ WFH เพื่อเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส" นายธนกร กล่าว

ด้านนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.การคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้หารืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงพลังงาน เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมัน เพราะถือเป็นปัจจัยการผลิตที่เป็นต้นทุนของค่าครองชีพ ซึ่งโชคดีว่าในช่วงที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้ไปสร้างสัมพันธ์อันดักับประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเป็นมิตรประเทศผู้ผลิตน้ำมัน รวมทั้งยังได้สั่งการในที่ประชุม ครม. ให้ส่วนราชการร่วมกันประหยัดและใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น หากไฟ หรือแอร์ในส่วนไหนที่ไม่มีความจำเป็นก็ให้ปรับหรือปิด ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 10-20% รวมทั้งยังได้สั่งการไปยังกระทรวงคมนาคมให้ประสานกับผู้ประกอบการในภาคขนส่งสินค้า ให้ดูเรื่องการตีรถเที่ยวเปล่า โดยกำชับให้ขนส่งสินค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อประหยัดเที่ยววิ่ง โดยการประหยัดพลังงานต้องทำทุกภาคส่วน