น้ำมัน-สิ่งที่ต้องทำ

วันที่ 04 ม.ค. 2554 เวลา 08:36 น.
วันแรกของการทำงาน หลังการหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ หลายๆ

โดย...ณ กาฬ เลาหะวิไลย

วันแรกของการทำงาน หลังการหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ หลายๆ

คนต้องมาพบกับความจริงของชีวิตทันทีที่เคลื่อนตัวออกจากบ้าน นั่นคือภาวะราคาน้ำมัน ที่แพงลิบลิ่ว หลังจากที่น้ำมันในตลาดโลกถีบตัวสูงขึ้นทำสถิติในรอบ 2 ปีเศษ

รัฐบาลพยายามจะแก้ไขปัญหาด้วยการตรึงราคา โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร ภายใต้ความเชื่อที่ว่าหากปล่อยให้ราคาน้ำมันดีเซลแพง จะกระทบถึงเกษตรกรชาวไร่ ชาวนา และกระเทือนถึงราคาสินค้า เนื่องจากการขนส่งสินค้าใช้น้ำมันดีเซลเป็นหลัก

ทั้งหมด เป็นความจริงครึ่งเดียว เพราะเนื้อแท้แห่งการตรึงราคาน้ำมันมีเบื้องหลังจากการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้จะมีการเลือกตั้ง น้ำมันจึงไม่มีสิทธิขายแพง

คงไม่มีรัฐบาลไหนที่จะปล่อยให้ราคาน้ำมันกลายเป็นประเด็นสร้างความเสียเปรียบทางการเมือง แม้ว่าจะต้องทุ่มเทเงินเท่าใด เกมน้ำมันนี้ก็ต้องสู้จนกระเป๋าฉีกไปข้าง เริ่มตั้งแต่การลดเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมัน การใช้เงินในกองทุนน้ำมันเข้ามาตรึงราคา หรือการใช้ภาษีมาเป็นตัวช่วยสุดท้าย

แต่นอกเหนือจากการตรึงราคาน้ำมันแล้ว รัฐบาลควรจะต้องทำอย่างอื่นควบคู่กันไปด้วย นั่นคือการทำให้ประชาชนรู้ความจริง และรณรงค์ประหยัดน้ำมัน

เพราะตามหลักการแล้ว หากสินค้าใดราคาแพง ก็คือควรจะต้องประหยัด ลดการใช้ลงมา เพื่อทำให้เงินในกระเป๋าไม่สูญหาย

การที่น้ำมันแพง แล้วรัฐบาลไปตรึงราคา สุดท้ายแล้วคนที่จะต้องจ่ายเพื่อการทำให้น้ำมันราคาถูก ก็คือประชาชนนี่แหละ เนื่องจากเงินกองทุนน้ำมัน หรือภาษีที่จะมาตรึงราคา ก็ล้วนแล้วเก็บจากชาวบ้านทั้งสิ้น

การรณรงค์ประหยัดน้ำมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นต้องกระทำ ทั้งการขับรถในความเร่งสม่ำเสมอ การใช้ระบบขนส่งมวลชน ฯลฯ เหล่านี้จะทำให้เกิดการใช้น้ำมันที่มีประสิทธิภาพ

จะหาเสียง จะตรึงราคาก็ตามใจ แต่ต้องบอกความจริงชาวบ้าน และช่วยกันสร้างพฤติกรรมที่ถูกต้อง

ไม่เช่นนั้นเกมน้ำมัน การตรึงราคาก็ไม่ต่างจากการหลอกล่อทางการเมืองที่ดูเผินๆ เหมือนกับช่วยชาวบ้าน ทว่าสุดท้ายประชาชีต้องเป็นผู้จ่ายเงินที่ใช้ตรึงน้ำมันทั้งหมด

ส่วนบรรดานักการเมืองทั้งหลายก็กินตับหาเสียงฟรีๆ นะสิ