มติพปชร.ขับ21 ส.ส.ถึงมือกกต.แล้ว

วันที่ 25 ม.ค. 2565 เวลา 20:03 น.
มติพปชร.ขับ21 ส.ส.ถึงมือกกต.แล้ว
กกต.รับทราบมติพปชร.ขับ 21 ส.ส.ออกจากพรรคส่งนายทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับพรรคหรือไม่

เมื่อวันที่ 25ม.ค.2565 ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง( กกต.)ได้รับทราบกรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ มีหนังสือถึงนายทะเบียนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านมา แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคจาก 19 คน เหลือ 17 คน โดย 2 คน ที่พ้นจากตำแหน่งคือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคและ นายไผ่ ลิกค์ รองเลขาธิการพรรค และหนังสือแจ้งการพ้นจากสมาชิกพรรคของ ร.อ.ธรรมนัส และ ส.ส.รวม 21 คน

ทั้งนี้หนังสือแจ้งดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 38 วรรค 3 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองที่กำหนดว่า ในกรณีที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองครบวาระ ตาย ลาออก เปลี่ยนชื่อตัว เปลี่ยนชื่อสกุล หรือเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุใด ๆ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว และให้นายทะเบียนประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต.รักษาการเลขาธิการ กกต.และนายทะเบียนพรรคการเมือง จะได้มีการตรวจสอบว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ 2 ครั้ง ในวันที่ 19 ม.ค.ก่อนมีมติขับ ร.อ.ธรรมนัส และ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ รวม 21 คน องค์ประชุมและขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับพรรคหรือไม่

นอกจากนี้ยังรวมถึงประเด็นที่นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นร้อง ซึ่งหากเห็นว่าถูกต้องก็จะลงนามรับทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่หากไม่ถูกต้องก็จะมีการแจ้งกลับไปยังพรรคให้ดำเนินการแก้ไข ซึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาว่านายทะเบียนพรรคการเมืองต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเมื่อใด