พิษรมต.ติดโควิดล้มประชุม ครม.เต็มคณะครั้งแรกในทำเนียบ

วันที่ 24 ม.ค. 2565 เวลา 12:25 น.
พิษรมต.ติดโควิดล้มประชุม ครม.เต็มคณะครั้งแรกในทำเนียบ
นายกฯเป็นประธานประชุมครม.ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากทำเนียบรัฐบาล หลังรมต.ชัยวุฒิติดโควิดจนต้องยกเลิกประชุมครม.เต็มคณะครั้งแรกในรอบปี

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.ที่ห้องประชุมตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยเป็นการย้ายการประชุมจากเดิมกำหนดเป็นที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) และเลื่อนการประชุมจากวันอังคารที่ 25 ม.ค. เนื่องจากนายกฯ มีกำหนดการการเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 25 - 26 ม.ค.ตามคำเชิญของเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีช อัลซะอูด (His Royal Highness Prince Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud) มกุฎราชกุมาร รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมซาอุดีอาระเบีย

อย่างไรก็ตามการประชุมครม.วันนี้เดิมกำหนดประชุมเต็มคณะที่ทำเนียบรัฐบาลครั้งแรกในรอบปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด แต่ก็ต้องเลื่อนอีกกลับมาประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เหมือนเดิมเนื่องจาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษบกิจและสังคมติดเชื้อโควิด

สำหรับ วาระการประชุมที่น่าสนใจวันนี้ คาดว่าจะมีการหารือถึงวาระสำคัญคือ กฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2 ฉบับได้แก่ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองก่อนส่งต่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ส่วนวาระอื่นๆที่น่าสนใจ อาทิ กระทรวงการคลัง เสนอแพ็คเกจลดค่าครองชีพประชาชน แก้ปัญหาสินค้าราคาแพง และโครงการคนละครึ่งระยะที่ 4 ที่จะใช้เงิน 4.35 หมื่นล้านบาท โดยจะได้คนละ 1,500 บาทสำหรับการใช้จ่ายในโครงการเพื่อเตรียมพร้อมให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่ 14 ก.พ และเริ่มใช้ในวันที่ 21 ก.พ. นอกจากนี้ ยังจะมีการเสนอพิจารณาร่างกฎหมายการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเยียวยา เงินช่วยเหลือ เงินสนับสนุน เงินอุดหนุน และประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากโครงการภาครัฐ อันเนื่องมาจากการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า และ ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่ม ตามกฏหมายว่าด้วยสิทธิบัตร ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดให้กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ โดยกำหนดให้กิจการให้บริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือ ตำราเรียนที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม มีสิทธิจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า และร่างกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฏหมายว่าด้วยสิทธิบัตร รวม 2 ฉบับ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 2 /2565 ขณะที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเสนอผลการสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ.2565 ว่าด้วยของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จะเสนอร่างพระราชบัญญัติมาตราการป้องกันการฟ้องคดีปิดปากในความผิดฐานทุจิตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ