โบกมือลา"เรืองไกร"นักร้องคนดังทิ้งพลังประชารัฐอีกราย

วันที่ 23 ม.ค. 2565 เวลา 10:53 น.
โบกมือลา"เรืองไกร"นักร้องคนดังทิ้งพลังประชารัฐอีกราย
"เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ" นักร้องคนดังส่งหนังสือถึงนายทะเบียนพรรคยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐมีผลในวันที่ 24 ม.ค.

เมื่อวันที่ 23 มกราคม นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้ทำหนังสือถึงนายทะเบียนพรรคพลังประชารัฐ ระบุเรื่อง “ขอลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ” ลงวันที่ 24 ม.ค.65

ทั้งนี้ ในหนังสือ ระบุว่า เรียน นายทะเบียนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ข้าพเจ้า นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ซึ่งฐานข้อมูลของ กกต. ระบุว่า เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ดังความควรแจ้งแล้วนั้น ข้าพเจ้า ขอยื่นหนังสือนี้ เพื่อเป็น “ใบลาออก” จากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ตามความในข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ข้อ 54 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสอง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ในหนังสือนี้ เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนทางทะเบียนสมาชิกต่อไป ขอให้แจ้งนายทะเบียนพรรคการเมืองต่อไปโดยเร็วด้วย

อย่างไรก็ตาม นายเรียงไกรถือเป็นนักร้องเรียนระดับแถวหน้าอีกคนหนึ่ง ก่อนหน้านี้เคยเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยร้องเรียนพรรคพลังประชารัฐหลายกรณี กระทั่งย้ายออกจากเพื่อไทยมาอยู่กับพรรคพลังประชารัฐก็ร้องพรรคเพื่อไทยด้วย จนในที่สุดได้ยื่นใบลาออกจากพรรคพลังประชารัฐในที่สุด