เอาให้ชัดกัญชา ชาวบ้านปลูกได้หรือไม่ได้??

วันที่ 12 ม.ค. 2565 เวลา 19:56 น.

กัญชาเสรีไม่ใช่กัญชาทิพย์ “ภูมิใจไทย”ยืนยันปลูกได้ไม่มีกฎหมายห้ามเป็นยาเสพติด ยืนกรานใครถูกจับพร้อมเป็นทนายให้ เรียกร้องหน่วยงานเกี่ยวข้องศึกษากฎหมายให้ถ่องแท้