นายกฯตั้ง"สุพัฒนพงษ์"นั่งประธานสอบข้อเท็จจริง"โครงการนิคมฯจะนะ"

วันที่ 09 ธ.ค. 2564 เวลา 11:45 น.
นายกฯตั้ง"สุพัฒนพงษ์"นั่งประธานสอบข้อเท็จจริง"โครงการนิคมฯจะนะ"
โฆษกรัฐบาล เผย "นายกฯ" มอบ รองนายกฯสุพัฒนพงษ์ นั่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ สั่งรับฟังความเห็นทุกฝ่ายให้ครบทุกมิติ ยึดประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 330/2564 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 64 แต่งตั้งนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”

โดยสั่งให้เน้นการตรวจสอบและรับฟังปัญหาให้ครบทุกมิติ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน โดยต้องยึดประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนในพื้นที่

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 มีมติเพียงรับทราบรายงานผลการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น ตามที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเสนอ โดย ครม. มอบหมายให้คณะกรรมการแก้ไข ฯ นำรายงานผลการหารือไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อกลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

"นายกรัฐมนตรีรับฟังและห่วงใยทุกปัญหาของพี่น้องคนไทย รวมทั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ยืนยันว่าการลงไปในพื้นที่ของคณะทำงาน ชุดที่แล้ว เพื่อรวบรวมข้อมูลและเสนอรายงานผ่านคณะกรรมการตามขั้นตอน ให้คณะรัฐมนตรีทราบถึงประเด็นต่างๆ ในพื้นที่" โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังเน้นว่า การดำเนินโครงการ ฯ ทุกอย่างต้องผ่านประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ทุกขั้นตอนต้องถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและประชาชนต้องเห็นชอบ เป้าหมายสูงสุดคือ เพื่อการพัฒนาประเทศและประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม นโยบายต่าง ๆ ที่รัฐบาลดำเนินการส่วนหนึ่งต้องมาจากความต้องการของพี่น้องประชาชนด้วย