"บิ๊กตู่"ลงพื้นที่สุพรรณฯแจกเงินประกันรายได้ชาวนา9ธ.ค.นี้

วันที่ 08 ธ.ค. 2564 เวลา 18:00 น.
"บิ๊กตู่"ลงพื้นที่สุพรรณฯแจกเงินประกันรายได้ชาวนา9ธ.ค.นี้
โฆษกรัฐบาลเผย “นายกฯ”เตรียมลงพื้นที่มอบเงินมาตรการประกันรายได้ชาวนาที่ตลาดกลางสินค้าเกษตรสุพรรณบุรี 9 ธ.ค.64

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดการลงพื้นที่มอบเงินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและมาตรการคู่ขนาน ปีการผลิต 2564/65 ณ ตลาดกลางสินค้าเกษตรสุพรรณบุรี ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 นี้

โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเงินโอนโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 จำนวน 38,717 ราย เป็นจำนวนเงิน 829,808,027.98 บาท และมีเกษตรกรได้รับเงินโอนโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 จำนวน 59,674 ราย เป็นจำนวนเงิน 883,126,641.75 บาท

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เห็นชอบโครงการช่วยเหลือโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 และมาตรการคู่ขนาน และการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65

โดยคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เห็นชอบขยายกรอบเพดานการใช้เงินตามมาตรา 28 ภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วินัยการเงินการคลัง เป็น 35% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งจะทำให้การใช้จ่ายเงินตามมาตรา 28 ขยายเพิ่มอีก 155,000 ล้านบาท เพียงพอต่อการใช้จ่ายในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ด้วย

นายธนกร กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีห่วงใยและต้องการดูแลเกษตรกรให้มีความมั่นคงทางรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยผ่านมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกรในสินค้าเกษตรสําคัญ อาทิ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ตามที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมไทยอย่างยั่งยืน