นิด้าโพล ชี้แจง ไม่มีเกี่ยวผลสำรวจนักธุรกิจชั้นนำหนุนเปลี่ยนตัวนายกฯ

วันที่ 04 ธ.ค. 2564 เวลา 17:51 น.
นิด้าโพล ชี้แจง ไม่มีเกี่ยวผลสำรวจนักธุรกิจชั้นนำหนุนเปลี่ยนตัวนายกฯ
นิด้าโพล ชี้แจง ไม่มีส่วนร่วมกับผลสำรวจนักธุรกิจชั้นนำที่มีต่อรัฐบาลและพรรคร่วมถ้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงนายกฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” เปิดเผยว่า ตามที่ มีการโพสต์ข้อความอ้างถึงผลสำรวจ “ความคิดเห็นกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำในประเทศไทยที่มีต่อรัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลในกรณีถ้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรี ตามระบบรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตย และมุมมองต่อการขับเคลื่อนนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลในปัจจุบัน” ว่ามาจากการสำรวจความคิดเห็นร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยได้มีการเผยแพร่ผ่านสื่อและแชร์กันอย่างกว้างขวาง

ในการนี้ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ขอชี้แจงว่า ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ไม่ได้มีส่วนร่วมใด ๆ กับการสำรวจในหัวข้อดังกล่าว ท่านสามารถตรวจสอบผลการสำรวจของ “นิด้าโพล” ได้ที่ http://nidapoll.nida.ac.th และหากมีประเด็นข้อสงสัยสามารถติดต่อโดย inbox เข้ามาที่นิด้าโพลแฟนเพจ “NIDA Poll – นิด้าโพล”

ก่อนหน้านี้ อินไซท์เอเชีย รีเสิร์ช กรุ๊ป (ประเทศไทย) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้สำรวจความคิดเห็นกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำในประเทศไทย จำนวน 444 ราย ที่มีต่อรัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลในกรณีถ้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรี ตามระบบรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตย และมุมมองต่อการขับเคลื่อนนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลในปัจจุบัน ซึ่งคำถามที่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลพรรคใดมีจุดยืนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากที่สุด

ผลสำรวจชี้ชัดว่านักธุรกิจชั้นนำเลือกพรรคประชาธิปัตย์ คิดเป็น 47.7 เปอร์เซ็นต์ มากสุดในบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมด และเมื่อถามว่าพรรคร่วมรัฐบาลใดมีความซื่อสัตย์สุจริตมากที่สุด พบว่านักธุรกิจชั้นนำ 40.6 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความคิดเห็น หรือไม่ทราบ ขณะที่ 35.1 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่าเป็นพรรคประชาธิปัตย์ กระทั่งนิด้าโพลออกมาชี้แจงดังกล่าว